En model som Volkswagen space up! blue vil få stor rabat med det irske CO2-system.Nyvogns­kunder i Ir­land kommer i frem­tiden til at be­tale en CO2-afgift og samti­dig se frem til høje­re afgifter for biler med store motorer.

Forleden kunne Ir­lands finans­mini­ster Brian Cowen afslø­re, at lan­dets nye ud­ga­ve af bilafgifter - den såkaldte VRT, der står for vehicle registration tax - i fremtiden gældende fra juli 2008 kobles op til den CO2, som den nye bil udleder. I dag er afgiften baseret på motorens størrelse.

Afgiften er opdelt med syv forskellige trin, der alle opkræves ved køb af bilen - ganske som det sker i Danmark. Men så hører forskellen også op, for Irlands afgift befinder sig i området mellem 22.5 % og 30 % - alt efter forurening.

Den lave ende af skalaen omfatter biler, hvor forureningen måles til 120 gram pr. kilometer mens den højeste afgift opkræves for biler, der sviner mere end 225 gram pr. kilometer. Her opkræves 2.000 €.

Den kommende prisafmærkning af nye biler kommer ligeledes til at om­fatte oplysninger om, hvor energirigtig bilen er - et system vi i Dan­mark kender fra biler, køleskabe og vaskemaskiner.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Ikke alle bilimportører og producenter hilser ændringen velkommen, men de fabrikanter, der gennem længere tid har arbejdet med for­mindskelse af forureningen er naturligvis glade for den nye afgift.

Samtidig med afgiftsændringerne indføres en højere årlig afgift på biler. Allerede fra februar øges "den irske vægtafgift" på biler med motorer under 2.5 liter med 9,5 % mens biler med større motor kan se frem til 11 % højere afgifter.

Biler med alternative brændstofsforbrug og hybridmodeller kan glæde sig til endnu større rabatter på afgiften mens elektriske biler og knallerter er helt afgiftsfrie allerede fra nytår.