Et par bille­der af New Nissan FO­RUM kon­cep­tet er netop blevet afslø­ret. Og den avance­rede mi­ni­van fra Nissans nord­ame­ri­kanske afde­ling kan byde på et hav af spændende elek­troniske kommunika­tions­systemer - inkl. et avanceret Bose Media System.

Bose-systemet kontrol­leres af forskellige sen­sorer og omfatter des­uden et et-knaps audio­system, kameraer ved hvert sæde i både 2. og 3. række. Og lydmæs­sigt mangler der heller ikke noget: Der er mon­teret højttalere i hvert sæde i hele bilen.

 

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.