.....til ef­ter­mon­tering i alle nye Volvo-biler .

Fra slutningen af 2007 kan de danske Volvo-forhandlere eftermontere en smart, integreret monteringskonsol til Garmin's seneste håndholdte navigator, nüvi 760.I samar­bejde med Gar­min har Volvo Cars udviklet et ele­gant na­vi­ga­tionssy­stem, som kan efter­­mon­te­res i alle nye og nyere Volvo-biler fra slut­ningen af 2007.

Volvo Cars har ud­viklet en smart, inte­greret monte­rings­konsol til Gar­min's seneste hånd­holdte navi­gator, nüvi 760. Konsollen, der mon­teres oven på instrumentpanelet, er udformet som en bekvem "plug-and-play" løsning, hvor navigatoren oplades under kørslen.

Dermed undgår man de  interimistiske løsninger med sugekopper og generende ledninger, som ofte kendetegner bærbare navigatorer.
Sy­ste­met har andre fordele: Placeringen på instrumentpanelet er valgt, fordi man dermed sikrer, at enheden ikke distraherer føreren under kørs­len. En crash test vurdering udført af Volvo Cars' sikker­hedseksperter har desuden fastslået, at man ved at placere enhe­den oven på instru­ment­panelet mindsker risikoen for skader ved en evt. kollision. Rammen er i øvrigt let at folde sammen, hvis føreren ønsker at tage navigatoren ud af bilen.

Navigatoren har en fuldt integreret antenne og en farveskærm i wi­de­screen format. Garmin nüvi 760 er forprogrammeret ved leverin­gen med to- og tredimensionelle kort over Europa (alternativt USA og Canada). Og samtidig har den også en integreret database med Volvo-information, inklusive den hurtigste vej til nærmeste Volvo-værksted.

Navigationspakken passer til alle nye Volvo-modeller, men kan også monteres i en række af de lidt ældre biler, bl.a. Volvo S80 fra modelår 1999, S60 og V70 fra 2000, XC70 fra 2001 og nyere modelårgange af Volvo S40, V50, C70 og XC90.

I starten kan pakken leveres i Europa og Nordamerika. I Danmark vil systemet være klar til installering sidst på året, og prisen for en komplet installation inkl. Garmin nüvi 760 forventes at ligge omkring 6.500 kr.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.