Først var det i Sve­ri­ge ejer­nes hjerter blev be­sej­ret, nu gen­tager histo­­rien sig i Tysk­land.

Det eksklusive ja­panske bil­mær­ke Subaru har endnu en gang sejret over samtlige andre bil­mær­ker i verden, når det gælder kun­dernes tilfredshed med deres Biler. Først på året var det i Sverige, hvor Skandinaviens stør­ste forbru­gerundersø­gelse Autoindex 2007 fast­slog, at Subaru ube­tinget var det bilmærke, der havde flest tilfredse bilejere.

Nu er det samme sket hos vore naboer i syd, Tyskland. Den tyske forbru­gerorganisation ADAC - Tysklands svar på vores FDM - offent­liggører i deres seneste nummer af måneds­magasinet ”Motorwelt” den store årlige undersøgelse ”ADAC Customer Satisfa­ction Survey 2007,” hvor 56.000 bilejere har svaret på en lang række spørgsmål omkring deres biler, værk­steder osv. "Motorwelt" udkommer i 18 millio­ner eksem­plarer.

På spørgsmålene om selve bilen kom sportsvognsmærket Porsche ind på førstepladsen (karakter 1,17), fulgt af Subaru på anden­plad­sen (1,22), og med Jaguar (1,31) og Honda (1,34) på de følgende pladser. I kategorien tilfredshed med forhandleren/værkstederne blev Subaru en Suveræn vinder (1,27) med Toyota og Mitsubishi på en delt andenplads (1,43), og Honda på fjerdepladsen (1,44).

Karaktererne gik fra 1= meget god til 5= dårlig.

Når regnskabet for hele undersøgelsen var gjort op, var Subaru den samlede vinder af den prestigefyldte titel. Den ansvarlige for Subaru i Danmark Steffen Arnt udtaler, at det er skønt gang på gang at få be­kræf­tet, at Subaru-ejerne i landene omkring os er tilfredse med produktet.  Vi oplever det også dagligt i Danmark, hvor vi af samme grund får mange nye kunder, der har hørt om vores fantastiske hold­barhed.

En Subaru kører anderledes end de fleste andre biler, bl.a. på grund af det permanente 4-hjulstræk, og man oplever en helt utrolig fin balance og vejbeliggenhed. Også trafiksikkerheden er i top - både vinter og sommer.

Steffen Arnt håber på, at Subaru kommer med i den næste Autoin­dex-undersøgelse i Danmark.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.