Peugeot Finans har skræd­dersyet en at­traktiv leasing­­mu­lig­hed for pri­vate bil­kun­der, der nu vil kun­ne nyde godt af en nem og problemfri langtids­leje, hvor alt er inklu­deret i en fast, må­ned­­lig pris.

Leasing af biler har med sine man­ge fordele i flere år væ­ret den for­trukne løsning for virksom­heder, der tilbyder firmabil til sine medar­bej­dere. Nu breder leasing­mo­dellen sig til det private bilmarked, hvor der er blevet stor efter­spørg­sel på den praktiske og bekvemme må­de at have bil på.

Peugeot Privatleasing
Peugeot Finans har skræddersyet en leasingmodel, der gør det nemt og risikofrit for private bilkunder at køre Peugeot uden at være ejer.
Ved privatleasing langtidslejer man en bil til en fast ydelse pr. måned plus et indskud, der er en engangsydelse, som er mindre end en nor­mal ud­betaling på et billån.

Normalt binder man sig for en periode på 36 måneder, men hos Peu­geot Finans er det muligt at indgå en aftale for 30 må­neder, hvilket bety­der, at man al­tid har en ny bil.
Leasing­ydelsen be­reg­nes efter hvor man­ge kilometer, man påregner at køre i bilen i de 30 må­ne­der.

En budgetsikker løsning
Der er flere fordele ved at lease sin bil. Det er ikke nødvendigt at op­tage et stort billån, og man risikerer ikke et værditab ved at skulle sælge bilen. Der er ingen uforudsete udgifter: Bilen koster det sam­me hver måned og den månedlige leasingydelse dækker også ser­vice og reparationer, selv nye dæk kan lægges ind i ydelsen.

xI Danmark skal man betale moms af hele lejeprisen, hvilket private ikke kan trække fra og det betyder, at det på bundlinjen i nogle til­fælde vil være lidt dyrere at lease en bil frem for at eje den og andre gange lidt billigere. Men netop den faste månedlige ydelse giver fa­milien mulighed for at planlægge sin biløkonomi præcist og undgå ufor­udsigelige udgifter.

Peugeot 207 1,4 HDi for 1.997 kr. pr. måned
Et eksempel på en leasingaftale fra Peu­geot Privat­leasing er Peu­geots popu­lære 207 med den brænd­stof­økonomiske og miljøvenlige HDi tur­bo­dieselmotor på 1,4 liter, der kan leases til 1.997 kr. pr. må­ned. Peugeot 207 1,4 HDi med 70 hk kører hele 22,2 km/l og har en CO2-emis­sion på kun 120 g/km. Leasingydelsen på 1.997 kr. pr. må­ned er for en periode på 30 måneder inklusiv 30.000 km (man kan efter aftale få op til 75.000 km inkluderet). Indskuddet er 25.000 kr. Alle priserne er in­klusiv moms.
Peugeot Finans tilbyder leasing på hele Peugeots brede modelpro­gram, så er man interesseret i at lease andre Peugeot-modeller, er man vel­kommen til at kontakte sin Peugeot-forhandler og få et ufor­pligtende tilbud.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.