Peugeot 207 SW - et godt alternativFirmabilsanalysen 2008 

Bilpriser.dk’s Firma­bils­analyse 2008 viser, at der er god grund til at både arbejdsgiver og medarbejder tænker sig grundigt om inden fir­ma­bilen bestilles. Firmabilen kan nemlig være et dyrt bekendt­skab for begge. Kører man firmakilometerne i den private bil, kan der være en stor bespa­relse at hente, og går medarbejderen nye veje, er der endda endnu flere penge at spare. 

Bilpriser.dk har netop publiceret Firmabilsanalysen 2008, hvor økono­mien i 40 populære firmabiler analyseres, og svarene i dilemmaet mel­­lem valg af firmabil kontra privatbil afsløres. 

Firmabilen betaler sig sjældent
For chefanalytiker Niels Grøftehauge hos Bilpriser.dk er valget af bil­ord­ning lysende klart: ”Vores analyse viser, at både arbejdsgiver og lønmod­ta­ger kan vinde stort, når der skal vælges bilordning. Ved at holde SKAT helt udenfor regnestykket, lade medarbejderen eje og afholde driften af bilen selv, sparer begge virkelig mange penge.” 

Octavia giver størst besparelseFordelen ved pri­vat eje er særlig markant, fordi den skattefrie kør­selsgodtgørelse for firmakilometer i den private bil udbe­tales af ar­bejdsgi­veren med 3,30 kr./km. for de første 20.000 km.. Dermed bli­ver regnestykket hurtigt langt bedre for medarbejderen, end hvis denne skal be­skat­­tes af firmabil. Således vil en kombination af et lille privat kørsels­behov og 20.000 km./år i firmaregi være en fin forret­ning for medar­bejderen, der endda i mange tilfælde får et tilskud til bilfinansie­ringen på den måde. 

Dieselbiler topper analysen
”Dieselbilerne stryger igen i år til tops i analysen. Det skyldes, at die­selbi­lerne be­skattes særligt hårdt på grund af den højere nypris, selv­­om de har en relativ lav udgift pr. kilometer. Med en dieselfirmabil beskattes ejeren af en teknologi, som denne ikke selv har den øko­no­miske fordel af. Ejer medar­bejderen derimod selv bilen, slår de lave driftsud­gifter igen­nem," forklarer Niels Grøftehauge.

Octavia giver størst besparelse
Analysens største besparelse på 83.639 skattefrie kroner kan inde­ha­ver­ne af en Skoda Octavia 1,9 TDI sætte i banken over 3 år, hvis bilen er privat - frem for firmabil. Virksomhedens gevinst er samtidig 55.882 kroner, så her er privatordningen en stor fordel for begge par­ter.  

Privatleasing er blevet interessant
Analysens største besparelse på 83.639 skattefrie kroner kan inde­haverne af en Skoda Octavia 1,9 TDI sætte i banken over 3 år, hvis bilen er privat - frem for firmabil. Virksomhedens gevinst er samtidig 55.882 kroner, så her er privatordningen en stor fordel for begge parter.  Med de nye privat­leasingarrangementer viser det sig, at går man nye veje, kan en pri­vatleaset bil ende som den forretning med størst bespa­relse. Privat­leases f.eks. en BMW 118d er fordelen således noget større end ved at eje bilen. Det skyldes, at leasing­selskabet, som er ejet af BMW fabrikken i Tyskland, sælger bilerne internt langt under listepris, og det giver efter­følgende en lavere afskrivning, der i sidste ende kom­mer kunden til gode i form af en lav leasingydelse. Dog er der kon­trakt­mæssige forhold ved privatleasing, man også skal tænke ind før, man signerer kontrakten.

Billigste alternativ er Peugeot 207SW
”For nogle handler firmabilen ikke alene om at spare meget men ligeledes det faktum, at bilen, som firmaets repræsentanter kører i, skal belaste firmaøkonomien mindst muligt. Her er Peugeot 207 SW, XR Plus 1.6 HDI, st car m. 90 HK det billigste alternativ i analysen” siger Niels Grøftehauge og pointerer, at både minibiler og brugte biler kan være helt legale alter­nativer i nogle sammenhænge. 

Se hele analysen på www.bilpriser.dk


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.