Verdenspremiere på studiet space up! Space up! - En lille storartet bil!

Volkswagen har på messen i Tokyo løf­tet sløret for det seneste med­lem af deres ”New Small Family.”

Blot seks uger efter up!-premieren på messen i Frankfurt, er Eu­ro­pas største bilproducent klar med familie­for­ø­gel­­sen space up!

Space up!, den stør­­ste lille Volkswagen, er en rigtig rum-ma­gi­ker: På trods af de be­skedne mål 3,68 m i længden og 1,63 m i bredden, by­der space-up! på en rum­me­lighed, man nor­malt forbinder med langt større biler. Ved udviklingen af space up! har designerne koncen­treret sig om at udnytte pladsen optimalt uden at slække på stan­darden. Som det også var tilfældet med up! udtrykker space up! sin helt egen harmoni hvor det tekniske layout og et emotionelt design balancerer flot.

At space up! er så intelligent indrettet hænger i vid udstræk­ning sam­­men med placerin­gen af moto­ren: De miljø­venlige benzin-, diesel og elmotorer vil, som hos den legendariske Boble, alle være hæk­mo­torer. Space up! er fem­dørs, men er blot 23 cm længere og 4 cm hø­je­re end sin karisma­tiske lille­bror up! med tre døre.

Da Volkswagen lan­cerede up! på den internationale messe i Frank­furt, var det først og fremmest for at teste, hvordan eu­ropæerne ville mod­tage koncep­tet ”New Small Family.” En­hver der var med på mes­sen, må er­ken­de, at testresul­tatet var aldeles til­fredsstil­lende!

Med space up! har Volkswagen formået at skabe en bil, der ikke kun er sjov at køre, men hvor man samtidig har udnyttet rummet så godt og gennemtænkt, at den på trods af sine beskedne ydre dimensio­ner er meget rummelig. Med up! og space up! har Volkswagen bragt smilet tilbage på vejene.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Odsherred Motor Co. hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.