Den nye Peugeot Ex­pert er kåret som ”Interna­tional Van of the Year” 2008.

Peugeot Expert er i forbindelse med den europæiske vare­bils­ud­stil­ling i Am­ster­dam blev kåret som ”Inter­na­tio­nal Van of the Year” 2008 sam­men med Citroën Jumpy og Fiat Scudo.

Denne årlige pris er blevet uddelt siden 1992 af en kompetent jury be­stående af speciali­se­rede journalister fra 20 europæiske lande.

Den nye varebil, som er resultatet af et omfattende samarbejde mel­lem PSA Peugeot Citroën og FIAT, vandt titlen med et overbe­visende forspring til de andre nominerede nyheder.

Juryen har især frem­hævet varebilens dy­namiske kvaliteter og det hø­je komfort­ni­veau både hvad an­går pålæsning, mulig­he­den for luft­af­fjed­ring, den behage­lige kørsel og bilens ma­nøv­re­dygtighed.

Titlen er desuden en belønning for den bre­de vifte af karos­seri mulig­he­der: To høj­der, to akselafstande, en varerumsvolumen varierende fra 5 til 7 m3 og en lasteevne fra 1000 til 1200 kg.

Juryen har rost varebilens høje aktive sikkerhedsniveau og det pas­sive sikkerhedsudstyr – i Danmark er Peugeot Expert udstyret med ESC (ESP) som standard på alle niveauer.
Det lave brændstofforbrug har ligeledes været et overbevisende ar­gu­ment i juryens valg.

Peugeot har to gan­ge tidligere modtaget denne fornemme pris: I 1995 for Peugeot Bo­xer og i 1997 for Peugeot Partner.

Peugeot Expert bliver produceret på den franske fabrik Sevel Nord i Valen­ciennes, og siden intro­duk­tio­nen af første gene­ration af Expert i 1995 er der produ­ceret mere end 340.000 eksemplarer. Peugeot Expert har bidraget til Peugeots vækst på varebilsmarkedet, hvor det forventede salg i 2007 vil stige til mere end 230.000 varebiler, hvilket er det højeste antal no­gensinde.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.