Pas – ikke pis – på hinanden. En ny kampagne fra FDM kommer med råd til, hvordan du får en bedre trafikkultur.Ny kam­pag­ne: Ve­jen til en bedre tra­fik­­kul­tur.

En god ad­færd i tra­fik­­ken gav­ner bå­de bili­sterne og trafik­afvik­lin­gen. En ny kam­pag­ne fra FDM kom­mer med råd til en bedre tra­fik­kultur.

Når tra­fikken er tæt, kan det være fristende at give gas, frem for at lade andre biler få plads i køen. Men køreturen bliver mere be­hage­lig, når der er over­skud til at give plads og passe på hin­an­den. En ny kam­pagne og et nyt site fra FDM sætter fokus tra­fik­kulturen og kom­mer med råd til, hvor­dan man udviser hensyn i trafikken.   

”De fleste bilister ved godt, at selvfølgelig skal man ikke bruge hor­net unødigt, hidse sig op, eller bare for­søge at presse sig for­an de andre biler. Men i en stresset hver­dag kan man glemme det. Kam­pagnen skal ved hjælp af humor sætte fokus på, hvordan man kan skabe en god tra­fikkultur, og minde om at en god trafikkultur starten med en selv”, siger Tho­mas Møller Thomsen, administrerende direk­tør i FDM

www.gotrafikkultur.dk er der samlet gode råd og forslag til, hvad man selv kan gøre for at bi­drage til en god trafikkultur. Det handler fx om at genopfriske reg­ler for sam­menfletning eller kørsel i en rund­kørsel, men også om at udvise hensyn til miljøet og højne bilens sik­kerhedsniveau.

 

”En god tra­fik­kultur er mere end et vink til nabo­bilen. Det handler også om at køre i en sikker bil, ud­vise hensyn til miljøet og hu­ske, hvilke reg­ler der gæl­der, når man kører på ve­jene”, siger Thomas Møller Thomsen.

Kampagnen kører i hele oktober og kan ses på billboards, bag på bus­serne, på internettet og i aviser. Læs mere på

www.gotrafikkultur.dk,

hvor det også er muligt at skrive forslag til, hvad der kan skabe en god trafikkultur.
 

annonce - klik på billedet
Klik her og gå til Autohuset Hørsholms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.