Der arbejdes koncentreret: Flemming Guldager, HR Haderslev og Erik Christensen, au2parts herning.I starten af sep­tem­ber blev der knok­let og svedt tran, da 8 af Auto­Partner grossi­ster­nes konsu­lenter var på Diplomsælger kursus.

Kurset er 2. del ud af en række på 4, der gennemføres for alle eks­terne konsu­lenter ved AutoPart­ner. Dette modul kaldes ”Psykologi og kommu­nikation” og består af en person­lig­hedstest og kunsten at kunne kommunikere.

Når man har gennemført modulet psykologi og kommunikation, har man tilegnet sig viden, færdigheder samt værktøjer til at aflæse og kommu­nikere med forskellige typer af kunder.
På den måde har sælgeren lettere ved at forstå sine kunders holdninger.

Gennem arbejdet med ens egen personlige profilanalyse har man også fået et godt kendskab til sin egen personlighed, som har be­tyd­ning for den salgsadfærd, man udøver. Det er den verdens­kendte metode Exten­ded Disc, der anvendes til at gennemføre personpro­filen.

Der er tid og plads til et smilEndelig har den enkelte fået indsigt i – og kan nu arbejde med – kommunikation og tillid som de væ­sent­ligste omdrej­ningspunkter i salgs­arbejdet.

Uddannelsesansvarlig ved AutoPartner Allan From udtaler: ”Det er vigtigt, at vores gros­sister hele tiden udvikler sig i deres arbejde. På kurserne får de værktøjer, som de kan anvende i hverdagen – både til at blive bedre konsulenter men også til at få en større indsigt i kundens tankegang. Det er vigtigt for konsulenten at forstå, at for at kunne behandle alle kunder ens, skal de behandles forskelligt”. Allan From fortsætter:” Udover undervisningen får de også et større net­værk, som gør, at de kan trække på hinandens viden, når de har brug for det – det anser vi som en stor vigtighed, så vores grossister bliver en del af et stort team i AutoPartner”.

AutoPartner gennemfører kurser for både ekspedienter, konsulenter, afdelingsledere og direktører i konceptet og har stor succes med kurserne.