- Med udgangspunkt i indgående undersøgelser af, hvordan førere reagerer bag rattet, har Volvo udviklet Driver Alert Control – en verdensnyhed, der registrerer, hvordan bilen opfører sig i trafikken, og advarer ukoncentrerede førere. Nyt Volvo-system adva­rer trætte og uop­mærk­somme fø­rere.  

  • Driver Alert Con­trol – adva­rer træt­te og uop­mærksomme førere
  • Lane Departure War­ning – adva­rer føre­ren, hvis han umoti­veret krydser en fuld optrukket linie.

En række undersøgelser har vist, at op mod 90 procent af alle trafik­uheld skyldes uopmærksomhed fra førerens side. Nu præsenterer Volvo Cars Dri­ver Alert Control, som advarer føreren, hvis hans eller hendes kon­cen­trationsniveau falder - f.eks. på langture. Et andet nyt system, Lane De­parture Warning, advarer føreren, hvis bilen umoti­ve­ret krydser en fuldt optrukket linie.

Lane Departure Warning og Driver Alert Control udgør tilsammen en ny udstyrspakke, kaldet Driver Alert System. Pakken kan leveres til Volvo S80, V70 og XC70 fra slutningen af 2007.

"Nøglen til vores sikkerhedsfilosofi er sikkerhed i det virkelige liv. Når det gælder om forebyggende sikkerhed, har vi samme indstilling, som når vi udvikler beskyttende systemer. Med andre ord, er vores udvik­lingsar­bej­de fokuseret på områder, hvor ny teknologi kan give vigti­ge resultater i virkelighedens trafik," siger Ingrid Skogsmo, direktør for Volvo Cars Safety Centre.

Driver Alert Control (DAC) – en enestående opfindelse
Med udgangspunkt i indgående undersøgelser af, hvordan førere reage­rer bag rattet, har Volvo udviklet Driver Alert Control – en ver­densnyhed, der registrerer, hvordan bilen opfører sig i trafikken, og advarer ukoncen­trerede førere.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.


Træthed hos føreren er et vigtigt trafiksikkerhedsproblem over hele ver­den. Ifølge det amerikanske NHTSA (National Highway Traffic Sa­fety Admi­nistration) forårsager førere, der falder i søvn bag rattet, omkring 100.000 uheld om året alene i USA. Uheld, der resulterer i 1.500 dræbte og over 70.000 kvæstede. Situationen er den samme i Europa. Det tyske Insurance Association GDV anslår, at omkring 25 procent af alle alvorlige ulykker på de tyske motorveje skyldes træt­hed hos føreren.

- Solouheld tegner sig for en ganske stor andel af ulykkerne på de amerikanske landeveje. Dette problem tager Volvo Cars hånd om med Lane Departure Warning.Registrerer, hvad der sker på vejen.
Driver Alert Control over­våger bilens bevægelser og vur­derer, om bilen køres på en kontrolleret måde. Denne frem­gangs­måde er unik blandt bilpro­ducenter.

"Vi holder ikke øje med, hvordan men­nesket opfører sig – det kan variere fra person til person – men i stedet for overvåger vi den effekt, træthed eller svigtende koncentration har på, hvordan bilen kører. Det giver en pålidelig indikation, hvis noget er ved at gå galt, så vi kan advare føreren, før det er for sent," forklarer Daniel Levin, projektchef for Driver Alert Control hos Volvo Cars.  Han tilføjer: "Vi får ofte spørgsmål om, hvorfor vi har valgt dette koncept i stedet for at overvåge førerens øjne. Svaret er, at vi ikke mener, at teknolo­gien til at overvåge førerens øjne endnu ikke er tilstrækkelig pålide­lige".

Tekstbeskeder og lydsignaler
Fra et teknisk synspunkt består Driver Alert Control af et kamera, en række sensorer og en kontrolenhed. Kameraet, som er installeret mellem forrude og bakspejl måler løbende afstanden mellem bilen og vejens markeringer. Sensorerne registrerer bilens bevægelser. Kon­trolenheden lagrer informationerne og beregner, om føreren er i fare for at miste kontrollen over bilen.

Hvis risikoen bedømmes til at være høj, advares føreren af et lydsig­nal, ligesom en tekstbesked dukker op i bilens informationsdisplay, hvor føreren bliver advaret med et symbol i form af en kaffekop for at signalere, at det er på tide med en pause.

Lane Departure Warning (LDW)
Også solouheld tegner sig for en ganske stor andel af ulykkerne på de amerikanske landeveje. Dette problem tager Volvo Cars hånd om med Lane Departure Warning. Volvo Cars' forskere anslår, at LDW kan være med til at forebygge 30-40 procent af denne typer uheld ved hastigheder mellem 70 og 100 km/timen.

LDW aktiveres via en kontakt på midterkonsollen, som advarer føre­ren med et lydsignal, hvis bilen kryder over en af vejens markeringer uden åbenlys årsag, f.eks. hvis bilens blinklys ikke er aktiveret.