BMW har nu for al­vor af­sløret deres kom­men­de X-model, der bliver det tredje med­lem af X-fami­lien. Denne gang er der ikke tale om en SUV-model, men og et nyt seg­ment, som fol­kene i München har valgt at kalde SAC - hvil­ket står for Sports Acticity Cou­pé.

BMW X6 er en spæn­dende ny version af en coupé med cross­over-egen­ska­ber med 4 døre - en kombination der på én og samme tid sætter dig i stand til at gå "off-road" - vel og mærke stilfuldt og med en ynde, der er sjæl­dent set i det gamle SUV segment. Og gan­ske som X5'eren er X6 byg­­get som en sedan, men her er der langt min­dre plads til både ba­gage og passagerer. Vægten på konfort er der­imod tilegnet føreren, der på mange måder er forkælet i X6'eren.

Her er det køreglæ­den der er sat i op i højeste gear, og modellen er da også forsynet med BMWs kendte 360 hk 4.8 liters V8 motor kom­bi­neret med en 6-trins aut. gearkasse.

BMW har i øvrigt be­kræftet, at modellen bliver sat til salg en gang i løbet af 2008 - og det med ganske få ændringer i forhold til model­len, der pt. kan ses i Frankfurt. Her vil den forlade båndet i BMWs ame­rika­nske auto­mo­bilfabrik i Spar­tanburg, South Caro­lina - side om side med de øvrige cross­over-familiemedlemmer X3 og X5.

BMW har brugt con­ceptmodellen til at præ­sentere deres sene­ste tekniske tiltag: Dyna­mic Performance Control (DPC), der arbejder harmonisk sam­men med det kendte iDrive 4-hjulstræk. DPC kon­trol­lerer - uanset hastig­­hed - fordelingen af kræfterne mellem hjulene, og sørger på denne måde for en perfekt stabilitet - et system, man efter sigende skal prøve og teste bag rattet i den nye X6.

En anden nyhed lanceres ligeledes sammen med X6 - nemlig deres sene­ste version af hybridteknologien. En af fordelene er et lavere udslip af CO2 samtidig med, at økonomien bliver forbedret op til 20 % - et tal, der gælder uanset om du kører på landevej eller i by. Og så bibeholder du de gode køreegenskaber - trods besparelserne.

Og det er meningen at denne teknologi - ActiveHybrid - skal indgå ikke alene i alle BMW's egne modeller men også indgå i et samar­bejde med både GM og Daimler.