Nissan's sene­ste Mixim con­cept præ­sen­teres i Frankfurt på den kom­mende IAA. bilud­stilling, hvor den viser, hvordan en fremtidig bybil - dre­vet elek­trisk - må­ske vil komme til at se ud.

For mo­del­len er powe­red af en elektrisk su­per­mo­tor, som Nis­san lover vil over­raske - den er i føl­ge Nis­san nemlig over­ordentlig hurtig og kan til­bage­lægge et større antal kilometer inden den atter skal oplades.

Modellen har en motor fortil og en bagtil , der henholsvis trækker på for- og baghjul, så den er med andre ord en 4WD-model.

Og nyheden på denne model er Nis­sans an­ven­delse af lithium-ion bat­terier, som helt sik­kert vil blive udstillin­gens sam­taleemne.

Kaster man et blik på Mixim, så udstråler den ganske enkelt "fremti­den" - ikke mindst i vore byer, hvor den dels vil eliminere forurenin­gen og tillige støjen fra bilerne.

Modellen er ind­rettet således at passa­ge­rerne - 3 i alt - to kan sidde på hver side af føre­ren. Den tredje passager sidder på et sæde i bi­lens bag­ende.

Indvending overrasker modellen med et sty­reaggragat, der minder meget om det, man anvender i video-ga­mes.

Velkommen til frem­tiden. 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.