Volvo C30 Efficiency vil kunne  køre hele 22,2 kilometer på literen og udleder under 120 g/km CO2. Sidelø­ben­de med Volvo Cars' fokus på bio­brænd­stoffer og hy­brid­tek­nologi bli­ver der også lø­bende fore­ta­get brændstof-øko­no­­miske for­bed­ringer på virk­somhe­dens almin­delige driv­liner.

En sær­lig udgave af Volvo C30 med navnet Effi­ciency vil kunne  køre hele 22,2 kilometer på literen og udleder under 120 g/km CO2.
Sam­­tidig introducerer Volvo Cars en Powershift gearksse, som mind­sker brændstofforbruget med omkring otte procent.

"Vi har en forpligtelse til at mindske brændstofforbruget for vores kon­ventionelle benzin- og dieselmotorer. Når vi gør det, mindsker vi samtidig det samlede CO2 udledningsniveau for hele modelprogram­met," siger Magnus Jonsson, vicedirektør for Research og Develop­ment hos Volvo Cars.

I 2008 introducerer Volvo Cars derfor en Volvo C30 med en 1,6 liter turbodiesel (105 hk), som kan køre hele 22,2 kilometer på literen.
Det er lykkedes eksperterne hos Volvo Cars at mindske brænd­stoffor­bruget, så C30 Efficiency kan køre 1,7 km mere end de 20,5 km/liter, som er det officielle tal for den C30 1,6D, som kan leveres i dag. Oversat til CO2 udledninger er der tale om et fald fra 129 g/km til under 120 g.

"Det er et område med små marginaler og fremskridt. Mange syste­mer og detaljer i en bilmodel er dimensioneret til at passe alle motor­varianter fra den mindste diesel til den kraftigste benzinmotor. Det giver muligheder for fine justeringer på inviduelle motorvarianter, særlig de mindste alter­nativer," forklarer Magnus Jonsson.

En række tiltag inden for fire hovedområder
Reduktionen i brændstofforbruget er opnået ved hjælp af en række tiltag inden for fire hovedområder:

  • Aerodynamik. Chassishøjden er mindre på Efficiency, den er for­synet med en ny tagspoiler bagpå, en ny bagkofanger, pane­ler under karrosseriet, optimeret motorkøling og aerodynamisk opti­merede 16" fælge.
  • Rullemodstanden er mindsket vha. en ny generation af lavfrik­tionsdæk.
  • Den nye gearkasse har højere gearing og revideret gearskifte i tredje, fjerde og femte gear.
  • Forøget drivlineeffektivitet. Dette inkluderer lavfriktions- gearkas­se­olie, optimering af servostyringen og motorstyrings­systemet.

Den specielle C30 bliver også udstyret med visuelle detaljer, der understreger dens unikke egenskaber.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.


Tilskud fra den svenske stat
I Sverige klassificeres en konventionel bil, der udleder 120 g/km CO2 eller mindre som en miljøbil. Det berettiger private købere af nye bi­ler til en statsligt tilskud på 10.000 svenske kroner. "Disse tiltag er positive både for kunden og for miljøet.  Bilejeren får en Volvo C30 med den samme sportslige følelelse og udseende, og kan samtidig glæde sig over en endnu bedre brændstoføkonomi og, i visse lande, skattefordele. Samtidig mindskes udledningen af CO2 med omkring otte procent," siger Magnus Jonsson.

Powershift mindske forbruget med otte procent
I begyndelsen af 2008 introducerer Volvo Cars en ny gearkasse med en såkaldt Powershift detalje.
Powershift mindsker brændstofforbruget med omkring otte procent sammenlignet med de automatgearkasser, der er på markedet i dag.

Enkelt forklaret kan man sige, at Powershift består af to manuelle gearkasser, som fungerer parallelt og styres af separate koblinger. Da der ikke er nogle afbrydelser i det leverede omdrejningstal under gearskifteprocessen, sker gearskiftet omgående, og effektiviteten er højere.

Udviklinger i benzin- og dieselmotorer
Miljøet er konstant i fokus, når Volvo Cars arbejder med løbende forbedringer i benzin- og dieselmotorprogrammet.
For benzinmotorernes vedkommende undersøger virksomhedens eksperter, hvordan direkte indsprøjtnings teknologien kan forbedres yderligere, og de ser også på endnu mere avanceret styring af både luft/brændstofblandingen og ventilkontrollen. "Når det gælder diesel­motorer, er det ikke brændstofforbruget, der byder på de største ud­fordringer. Her drejer det sig primært om at klare de hele tiden skrap­pere krav til udledninger såsom kvælstofilte (NOx) og partikler uden at sætte dieselmotorens allerede lave brændstofforbrug over styr," siger Magnus Jonsson.