Volkswagen Er­hvervsbiler fejrer, at ”Rugbrødet” fyl­der rundt. Hele 60 år er der gået siden den holland­ske VW-im­portør Ben Pon bed mær­ke i et besyn­derligt køretøj, som medar­bej­dere ved fabrikken i Wolfsburg selv havde kon­strueret til at transportere tunge pla­der med.

Kort tid herefter forelå de første skit­ser til den vogn der skulle blive berømt under så mangfoldige navne som Bulli, Rugbrød, Trans-peter, T2, Surferbus, Hippiebus, Flower Power Bus….Kært barn har som bekendt mange navne, men til hvert af navnene knytter der sig na­turligvis også forskellige histo­rier.

Disse mange gode historier vil sik­kert blive fortalt igen og igen d. 5.-7. ok­to­ber, hvor Volkswagen Nutz­fahrzeuge har arrangeret et stort in­ternationalt event i Hanno­ver.

Det er første gang, at Volkswagen Erhvervsbiler inviterer til et event udelukkende for Erhvervsbiler. Der vil komme hundredvis af histori­ske VW Rugbrød for at være del af det tre dage lange arrangement. Programmet vil byde på mangt og me­get, der knytter sig til Rugbrø­dets historie, der vil være show og un­derholdning, open-air biograf og meget mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er vel knapt noget andet køre­tøj hvor der er knyttet så stærke følelser til som til VW Bulli. Den blev for mange symbolet på nybegyn­delse og luftforandring, for økono­misk fremgang, uafhængighed, fritid og rejser. Den er sympatisk, til­lids­vækkende, pålidelig og er med åre­ne virkelig blevet et kultobjekt. VW’s mærke besidder virkelig en helt unik historie.

Rugbrøds-ejere vil i dagene 5.-7. ok­tober kunne deltage i festlighe­derne. De mange vogne kan parke­res på et 108.000 m2 stort par­keringsområde. Her kan man vandre gen­nem den farverige bilpark og få en snak med de lykkelige ejere, ud­veksle anekdoter og gode råd. Herudover er der planlagt en kæm­pe udstilling (18.000 m2), hvor besøgende kan rejse tilbage i tiden og se hvilke vogne der var ”in” i hvilket årti. Der vil være et område, hvor tilrejsende familier kan campere i deres VW-busser, der vil være boder for fanklubber samt et reservedelsmarked.

Startskuddet vil lyde fredag den 5. oktober, hvor en konvoj af histo­riske Bullier vil køre vejen fra Volks­wagens fabrik i Wolfsburg til Mes­seområdet i Hannover. Her er der planlagt en aften med open-air-bio, der vil byde på film hvori Rugbrø­det har spillet en central rolle. Blandt mange andre vil filmen ”Little Miss Sunshine“ blive vist, en amerikans feel-good-familie-road-movie!

Lørdag den 6. oktober vil der være kåringer i kategorierne „ældste T1, T2, T3“, „Mest originale T1, T2, T3”, ”Flotteste T1-T5”, ”langvejs fra” og ”Pimp my Bulli”. De besø­gende vil her få mulighed for at be­skue verdens flotteste og mest underfundige VW Rugbrød.

Prisvinderne bliver belønnet med præmier der ikke kan købes for pen­ge, herunder fabriksbesøg og rejser der alle har en bestemt for­bindelse med Rugbrødet.

Et af eventets highlights vil være et stort show lørdag aften. Rugbrø­det er blevet brugt som tour-bus for adskillige bands gennem tiderne og bliver til stadighed brugt i mange musikvideoer, derfor vil musik også være et tema ved eventet. Som overraskelse vil et gammelt 60´er band optræde på open-air scenen lørdag aften, dermed bliver de besøgene ført tilbage til tiden hvor Love and Peace, Rock´n´Roll og ikke mindst Flower-Power-kulturen stod i fuldt flor....

Som krøllen på halen vil arran­ge­men­tet slutte med, at gæsterne til­bydes prøve­kørsel i VW Erhvervs­bilers aktuelle modeller på ADACs test­baner i det nærliggende om­råde. Der vil være en shuttle-service der bringer gæsterne frem og tilbage mel­lem messeområdet og test­banerne. Søndag efter mor­gen­maden er der afrejse.

Mere information og tilmelding: www.vwn.de

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Odsherred Motor Co. hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.