Land Rover forhandlerne i hård dyst ved TRĕK 2006Danmarks Land Rover forhandlere bliver sat på en ud­fordrende 24-timers prøve, når de mødes til TRĕK 2007 den 31. august i Ebel­toft.

 

Mødestedet er Fregatten Jylland, det gamle krigs- og konge­skib, som gjorde tjeneste i flåden fra 1862.

 

På dette verdens længste træskib vil forhandlerne møde de første udfor­dringer, inden turen går videre til endnu en spæn­dende og krævende lokalitet i nær­heden af ski­bet.

 

”I løbet af de 24 timer vil forhandlerne dyste mod hin­an­den og blive udfordret på deres viden om Land Rover bilerne, De får lejlighed til at afprøve deres fysi­ske for­måen samt evne til sam­arbejde og strate­gisk tænk­ning,” fortæller Per Temmesen, Land Rover Dan­mark, som står for TRĕK 2007.

 

Den røde tråd gennem arrangementet er Land Rover’s mærke­værdier, som er individualisme, autenticitet, frihed, eventyr, mod og overlegenhed. Arrangementet giver mulighed for at op­leve mærkeværdierne, afsøge og overskride sine egne græn­ser.

 

TRĕK 2007 er uddannelse i Land Rover mærket og giver sam­ti­dig mulighed for sjovt samvær med kollegerne fra ens egen virksomhed og fra de øvrige Land Rover for­handlere landet over.

 

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.