Værsgo at tage plads - du sidder i 4,1 millioner kr.En high per­for­man­ce sports­vogn med lavt brænd­stofforbrug.

Stuttgart. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG lan­ce­rer den nye Porsche 911 GT2 på Frank­furt Motor Show - den mest kraftfulde 911 til dato som er godkendt til kørsel på offentlig vej. Gennem det mar­kante design med sto­re luft­indtag i fronten og en meget karak­teristisk hæk­spoiler udtrykker den nye Porsche 911 GT2 styrke og kraftpotentiale som den hurtigste 911 nogen sinde – selv når den holder stille.

Modellen leveres kun med baghjulstræk og en manuel 6-trins gear­kasse og denne high performance atlet ac­celererer til 100 km/t på bare 3,7 se­kunder og når en topfart på 329 km/t med et gen­nem­snitligt brænd­stof­forbrug på blot 12,5 l/100 km - dermed opnås en brændstof­økonomi der var be­tragtet som umulig i denne klasse for bare et par år siden.

Motoren i den nye Por­sche 911 GT2 er ba­seret på den 6 cy­lin­drede boxer­motor fra 911 Turbo med to turbo­ladere med varia­bel turbine geo­metri (VTG). Den 3.6 liters store boxermotor op­når den maksi­male ydelse på 530 Hk (390 kW) ved 6500 omdr. pr. min., og har et mak­simalt drejnings­mo­ment på 680 Nm mellem 2.200 og 4.500 omdr. pr. min. Med en vægt på 1.440 kg tilbyder Porsche 911 GT2 et kraft/­vægtforhold på bare 2,72 kg per Hk.

Forøgelsen af motorkraften med 50 Hk i forhold til standard

Turbo­motoren er i den nye Porsche 911 GT2 bl.a. skabt af to turbo­ladere med et større kompressorhjul og af et flowoptimeret turbine­hus der er konstrueret til et langt højere maksimaltryk. Og for første gang har Por­sches ingeniører kombineret den turboladede motor med ekspansions indsugningsmanifold – en revolution indenfor tryk­la­de­de motorer.

Princippet er at op­nå en lavere temperatur på brænd­stof­blan­din­gen ved at anvende luft­svingninger i ind­sug­­nings­takten som hjælper kø­le­fasen. Dette giver en bety­de­lig stig­ning i effek­ti­vi­teten: Ved maksi­mal ydelse bli­ver brænd­stofforbruget nedbragt med op til 15%.

Også på udstød­nings­siden byder Porsche 911 GT2 på nyudviklinger. For første gang kommer der på en Porsche med gadetilladelse serie­mæssigt en lyd­dæmper og et udstødningsrør af titanium som stan­dard. Dette dyre materiale reducerer vægten på en sammenlignelig komponent med ca. 50% til små 9 kg.

Den nye Porsche 911 GT2 kommer standard med PCCB bremsean­læg, hvor bremse­ski­ver­ne består af kulfi­ber- og keramik­tek­no­logi som sikrer en kon­stant høj bremse­effekt. En yderligere fordel overfor almin­delige stål­­brem­ser er en redu­cering af den uaf­fjed­rede masse på ca. 20 kg.

Derudover tæller standardudstyret det elektronisk regulerede stød­dæm­persystem PASM - Porsche Active Suspension Management. Por­sche 911 GT2 kommer med 19” letvægtsfælge med fordæk i di­men­sionen: 235/35 ZR og bagdæk: 325/30 ZR 19 sportsdæk.

Pris inklusive danske afgifter og moms er kr. 4.106.416,-. Såfremt bilen kun skal køre på bane og således ikke skal indregistreres, kan den købes for kr. 1.193.252,- plus moms. Porsche 911 GT2 kan be­stilles nu hos de danske Porsche Centre.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Bilzonens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.