Det er de nye lande, der støt og roligt over­tager den gule fø­rer­trøje i kam­pen om hit­li­steplace­rin­gerne på den globale "top 20-liste" over ver­dens auto­mo­bil­pro­duk­­tion.

Og det afslører neden­stående top 20 hitliste med al tydelighed. Så­ledes er USA blevet detroniseret af japa­nerne, der nu er verdens førende auto­mobilproducent, hvilket skete i 2006, da USA tabte 5,5 % af sin årspro­duktion, mens de fremstormende japanere øgede de­res andel med 6,3 %. Så nu producerer japanerne knapt 130.000 biler mere end listens nr. 2 USA - et tal, som uden tvivl øges i inde­værende år.

Total automobilproduktion - målt i millioner enheder
TOP 20 liste        
2006 2005 Land 2006 2005 diff.
Ranking Ranking   enheder enheder %
1 2 Japan 11,5 10,8 6,3
2 1 USA 11,4 12,0 -5,5
3 4 Kina 7,3 5,8 26,3
4 3 Tyskland 5,8 5,7 1,1
5 5 S. Korea 3,8 3,7 3,8
6 6 Frankrig 3,2 3,5 -10,7
7 7 Spanien 2,8 2,8 0,8
8 9 Brasilien 2,6 2,4 6,8
9 8 Canada 2,5 2,7 -4,5
10 11 Mexico 2,0 1,7 20,8
11 12 Indien 1,9 1,6 18,4
12 10 UK 1,6 1,8 -8,4
13 13 Rusland 1,5 1,4 10,5
14 15 Italien 1,2 1,0 16,6
15 14 Thailand 1,2 1,1 4,7
16 16 Iran 1,0 1,0 5,5
17 18 Tyrkiet 1,0 0,9 12,8
18 17 Belgien 0,9 0,9 -1,5
19 21 Tjekkiet 0,9 0,6 41,3
20 20 Polen 0,7 0,6 13,5

Et hurtigt blik på listen afslører, at det er de gamle lande, der må vi­ge pladsen til fordel for de nye industrilande som Kina, Brasilien, Me­xico og Polen. Kun Tjekkiet ser ud til at holde skansen og det end­da med li­stens største produktionsfremgang - ikke mindre end 41,3 %.

De gamle lande ta­ber alle terræn - lige med undtagelse af  Italien og som nævnt Tjek­kiet. Og det er da også her i de gamle lande de man­­ge kampe mel­lem producenter og fagfor­e­ninger udspiller sig - ikke mindst i USA og i Tyskland, som kæmper for at bevare arbejds­pladser - trods de høje indu­stri­­lønninger.

Men fakta er, at den tunge del i automobilindustrien flytter gradvist til de industrielle udviklingslande - en udvikling, der ikke er kommet uven­tet. Det, der måske er uventet, er den fart, hvormed processen udvikler sig - ikke mindst i Kina, som fra 2005 til 2006 øgede produk­tionen med 26,3 %. Den nye kinesiske automobilproduktion overgår nu - måske til manges overraskelse - automobilproduktionen i Euro­pas førende automobil­pro­ducent Tyskland.

Verdens samlede au­to­­mobilproduktion steg med 4,5 % fra 67,9 mil­lio­ner enheder i 2005 til 70,9 millioner enheder i 2006. Trods det store tal er der fortsat et stort afsæt­nings­potentiale - ikke mindst i Indien og senere også i Kina.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Blækbutikkens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.