Saab 9-3 Cabriolet er foreløbig den eneste åbne bil, der kan køre på både almindelig benzin og det miljøvenlige E85 bioethanol. Med den nye 2,0t BioPower motor stiger ydelsen fra 175 hk til 200 hk, når det tankes miljøvenlig E85 brændstof. Saab 9-3 og Saab 9-5 med Bio­Power mo­tor til kør­sel på bio­etha­nol bliver fra sep­tember en del af programmet hos Saab Dan­mark, som det har væ­ret i Sve­rige i et par år.  Mer­prisen for en BioPo­wer mo­tor er 10.000 kr.

Både Saab 9-3 og Saab 9-5 vil fra sep­tember kun­ne leve­res i Dan­­mark med BioPower moto­rer til en merpris på kun 10.000 kr. i forhold til samme motor, der kun kan køre på ben­zin.

Saab er førende i verden indenfor udvikling af motorer til bioethanol brænd­stof, der også kaldes for E85, fordi 85 procent af brændstoffet er ethanol fremstillet af plantedele. De øvrige 15 pct. er benzin. Kø­rer man i Sverige og i flere andre europæiske lande, kan man allere­de i dag tanke E85, mens man i Danmark foreløbig kun kan tanke al­mindelig 95 oktan på sin Saab BioPower.

Det unikke ved Saab BioPower er, at motoren får højere ydelse, når der tankes E85, end når der tankes almindelig benzin. Med 1,8t mo­toren er ydelsen med 95 oktan benzin 150 hk, og den stiger til 175 hk med E85 i tanken. Bilens motorstyring registrer automatisk kva­liteten af brænd­stoffet og regulerer ladetryk og tændingstids­punkt derefter.

Det betyder, at en overhaling fra 80-120 km/t kan være overstået på 13,9 sekun­der med biopower i tanken, hvor det tager 15 sekunder med benzin. 0-100 km/t kan klares på 8,4 sekunder med E85 mod 9,5 sekun­der, når det tankes benzin. Med den nye 2,0 turbo benzin­motor til både Saab 9-3 og 9-5 på 175 hk stiger ydelsen med E85 brændstof i tanken til 200 hk.

Begge disse BioPower motorer kan fra september leveres på det dan­ske marked.

- Vi tager BioPower på programmet i Danmark, fordi merprisen for mo­­torer, der kan køre på både almindelig benzin og E85, nu er så lille, at vi tror, mange vil benytte sig af muligheden for at fremtidssik­re sin bil, siger adm. direktør Ralph Gonsalves, GM Danmark, der står bag importen af Saab i Danmark.

- Kører man i udlandet – blandt andet i Sverige – er der jo mulighed for at køre ekstra miljøvenligt og samtidig øge effekten af motoren.

Markedets billigste motortuning

Alle karrosseriversioner af den nye Saab 9-3 kan leveres med BioPower motor. Forklaringen på den stigende ydelse med biobrændstoffet er, at Saab udnytter det høje­re oktantal – 104 oktan i E85 mod 95 oktan for nor­malben­zin - til at hi­ve flere kræfter ud af motoren. Det høje­re oktantal gør det mu­ligt at øge ladetrykket i turbo­laderen og ændre tændingstidspunk­tet i motoren til gavn for ydelsen. I den nye 9-3 2,0 turbo øges det højest mulige ladetryk med E85 i tanken automatisk op til 1,1 bar, hvor 0,5 bar er maksimum med benzin i tanken. I en Saab 9-3 1,8t giver det 17 pct. højere effekt og 10 pct. bedre drej­ningsmoment at tanke E85. Det må siges at være markedets billigste tuning. Prisen for en Saab 9-3 1,8t BioPower motor bliver omkring 405.000 kr.


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.


Den svenske stat støtter BioPower

I modsætning til Danmark har Sverige fremmet brugen af bioethanol med tilskud og rabatter, der gør det attraktivt at køre miljørigtigt. Frem til udgangen af 2009 giver den svenske stat 10.000 svenske kr. kontant til alle private købere af en bil, der ikke udleder mere end 120 gr. CO2 pr. kilometer fra fossilt brænd­stof. Når Saab 9-3 BioPo­wer kører på E85 brændstof udleder bilen kun 30-50 gr. CO2 pr. ki­lometer fra fossilt brændstof, der stammer fra de 15 pct. benzin, som E85 indeholder. Når handlen er afsluttet hos bilforhandleren, sender staten en check på 10.000 kr. til købere af en bil, der kan opfylde dette krav. Det svenske skattevæsen trækker også 20 pct. af værdi­en af en firmabil, der kan køre på E85, når skatten af bilen skal be­regnes. Endelig er afgiften også lavere på E85, der i øjeblikket ko­ster omkring 8 svenske kr. pr. liter mod 12 svenske kr. for 95 oktan benzin.

Ingen parkeringsafgift i Stockholm

I mange svenske byer – blandt andet i Stockholm og Gøteborg - er parke­ring af denne biltype undtaget for parkeringsafgifter, eller de kan parke­res til nedsat afgift. E85 biler er også fritaget for de bom­penge, som alle andre personbiler skal betale for at køre ind i cen­trum af Stockholm i myldretiden.

De svenske ønsker om at fremme miljøvenlige motorer har betydet, at næsten 90 pct. af alle Saab 9-5 nu sælges med BioPower motorer på det svenske marked.

Sverige har i dag mere end 720 tankstationer, hvor det er muligt at tanke E85 BioPower. Ved udgangen af 2008 er det ambitionen, at hver fjerde tankstation skal kunne tilbyde E85. Også i andre lande vokser interessen for bioethanol som brændstof. E85 findes allerede på tankstationer i Tyskland, England, Irland, Schweiz, Holland, Belgi­en og i USA, hvor efter­spørgslen på E85 vokser hurtigere end for no­get andet alternativt brændstof.

Saab 9-3 1,8t BioPower med benzin eller E85 i tanken:

Brændstoftype

Med benzin i tanken

Med E85 i tanken

Maks. effekt 150 hk v. 5 500 omdr./min. 175 hk v. 5 500 omdr./min.
Maks. Drejnings-moment 240 Nm v. 2 000 – 3500 omdr.min. 265 Nm v. 2 000 – 4000 omdr. min.
Maks. ladetryk 0,5 bar 1,1 bar

Præstationer

Med 95 oktan benzin

Med E85

0-100 km/t 9,5 sek. (manuel) 8,4 sek. (manuel)
10,7 sek. (automatik) 9,4 sek. (automatik)
80-120 km/t i 5. gear 15 sek. (manuel) 13,9 sek. (manuel)
Topfart 210 km/t 220 km/t

Brændstof-økonomi

Med 95 oktan benzin

Med E85

Blandet kørsel EU-norm 13 km/l (manuel) Ca.  25 – 30 pct. højere end med 95 oktan benzin
11,8 km/l (automatik)
CO2 udslip gram pr. km fra fossilt brændstof 183 gram 30 – 50 gram