Honda åbner ELC (Envi­ron­mental Lear­ning Centre) i Texas, USA.

Honda har åbnet yder­ligere et ELC (Envi­ron­mental Learning Cen­tre) i Irving, Texas. Det er den tredje in­stitution af sin art i landet. Hen­sig­ten er, at ELC skal være en unik sam­funds­res­sour­ce, som kan frem­me en an­svar­lig og etisk ud­nyttelse af jorden gen­nem øget kend­skab til områ­dets mang­fol­dig­hed. Honda har også ELC’er i Colton, Cali­for­nien og Al­pha­retta, Georgia.

Hondas ELC i Irving består af ca. 1,5 hektar jord, der omgiver en 1,5 hektar stor eksisterende køreskole, som har uddannet over 30.000 mo­tor­cyklister siden åbningen i 1989. Som en del af centrets første­klasses øvelsesanlæg har ELC et sporsystem med planter, græsser og træer, der repræsenterer ti forskellige økosystemer i Texas.

For at skabe et ide­elt øvelsesmiljø for off-road- og ATV-kørere har Honda konstrueret en række trænings­stationer, der repræ­sen­terer de scena­rier, kørerne kan komme ud for uden for banen. Kø­relærere lærer ele­verne at kla­re forhin­dringer som f.eks. klippegrund, skrå­ninger og en sandgrav, samtidig med at eleverne lærer at blive på sporet og respektere mil­jøet.

Ud over brugen af sporet, som er anlagt efter anbefalingerne fra U.S. Forest Service, til motorcykelundervisning, kan det 2,5 km lange spor også give skolebørn og ungdomsorganisationer naturoplevelser. Honda har til dette formål udgivet et miljøuddannelses- og aktivitets­hæfte til elever og naturvejledere.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.