FDM er blevet enige om at etablere et vejhjælpsselskab i samarbejde med Dansk Autohjælp. Over en halv mil­lio­ner biler har stadig ikke vej­hjælp.

FDM tilbyder fra 1. juni vejhjælp i eget navn. Det nye sel­skab hedder FDM vej­hjælp, og målet er at gøre det end­nu lettere at være bilist.

”FDM ønsker at tilbyde de bedste ydel­ser til bili­sterne. Vejhjælp er en vigtig del af det at være bilejer, så nu tager vi skridtet fuldt ud og etable­rer vejhjælp i vores eget navn. Der er stadig en grup­pe bil­eje­re, som ikke har tegnet vejhjælp. Det er dem, vi ønsker at nå gen­nem FDM vejhjælp”, siger FDMs administrerende direktør, Thomas Møl­ler Thomsen.

Over en halv millioner biler er i dag ikke tilknyttet vejhjælp og må der­­for selv betale for assistance, hvis bilen ikke kan starte eller kører i grøften. Det kan let medføre en regning på over 1.000 kr., fordi bi­len ikke har været omfattet af vejhjælpsforsikring.

Det nyetablerede FDM vejhjælp daglige drift varetages af Dansk Au­to­hjælp. Deres assistancekøretøjer vil, fordelt på 100 stationer lan­det over, kunne assistere uheldige bilejere, hvis uheldet er ude. Sel­skabskon­struk­tionen er baseret på et ejerskab, hvor Dansk Auto­hjælp Holding og FDM ejer hver 50 procent af selskabet.

”Vi har et mangeårigt og godt samarbejde med FDM, og dette arbej­de ønsker vi at videreudvikle ved at etablere FDM vejhjælp”, siger adm. direktør i Dansk Autohjælp Erik Rose-Andersen.

Målet for det nye vejhjælpsfirma er at give et unikt tilbud om vejhjælp og koble det med de mange tilbud som et FDM medlemskab inde­hol­der for bilisterne. Det koster 310 kr. at tegne vejhjælp hos FDM vej­hjælp, dermed udgør prisen inklusiv et medlemskab af FDM årligt 875 kr. Over en tred­jedel af FDMs 237.000 medlemmer har allerede i dag tegnet vejhjælp hos Dansk Autohjælp.

Fra 1. juni er der mere information på www.fdmvejhaelp.dk

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.