Med endnu en ny­an­sættelse styr­ker Würth Dan­mark A/S sine kom­pe­tencer inden for etable­ring eller flytning af nye autoværk­steder.

Henrik Floor An­dersen er pr. 1. april 2007 ansat som strategisk eta­bleringschef hos Würth Danmark A/S. Dermed får Würth styr­ket sine kompe­tencer i større sager, hvor bilhuse skal eta­blere nye eller flytte eksisterende værkstedsfaciliteter.

Med i bagagen til sit nye job har Hen­rik Floor Andersen blandt andet erfaringer med opbygning af Termi­nalen i Kolding og Bilernes Hus i Silke­borg. Den 45-årige vejlenser er uddannet automekaniker og har efterføl­gende videreuddannet sig til driftstekniker og teknonom inden for kvali­tetsstyring samt til merkonom i transport og afsætning. ”Med sin faglige baggrund og særlige erfaringer inden for autobran­chen vil Henrik Floor Andersen i høj grad være i stand til at se tin­gene fra begge sider af skri­vebordet,” siger Poul Thomsen fra Würth Danmark A/S.

Ansættelse skyldes stigende efterspørgsel
Allerede for godt to år siden etable­rede Würth en særlig division for værk­steds­udstyr, som i dag har et bredt sortiment, der supplerer auto­divisio­nens palet af brugsdele, kemiprodukter og håndværktøj. ”Når kunden har købt vores produk­ter, får vi stadig flere forespørgs­ler om, hvorvidt vi ikke også kan hjælpe med den del af processen, der drejer sig om etablering af værk­stedet. Derfor har vi mandet op for bedre at kunne følge med efter­spørgs­len,” siger Poul Thomsen.

Henrik Floor Andersen får hjælp af et team af sælgere, værksteds­kon­sulen­ter og chefkonsulenter, der også er uddannede i auto­bran­chen. Derfor udfører de også de håndværksmæssige opgaver i for­bindelse med for eksempel montering af udstyr og ophængning af borde, skabe og reoler. Som et supplement hertil råder Würth Dan­mark over en håndfuld erfarne, senior-medarbejdere, der gennem et langt arbejdsliv med salg af værktøj også har fået et praktisk hånde­lag.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.