- Et barn fastspændt i en bagudvendt barnestol er næsten 90 procent mindre udsat for at blive kvæstet i en kollision end et barn, der ikke sidder i en barnestol og ikke er fastspændt.Børn er ikke små ud­gaver af voksne - de har særlige behov.

Et barns nakke er un­der udvikling og er ikke nær så stærk som nakken på en vok­sen, og samtidig er ho­ve­det forholdsvis stør­re. Derfor har børn sær­lige be­hov, når de kører bil. Det er f.eks. vigtigt, at barnet sid­der bagud­vendt længst muligt, og mindst til de når tre-fire års al­deren, anbefaler Volvo Cars' sikkerhedseks­perter.

De anatomiske forskelle på børn og voksne tages med i betragtning, når Volvo Cars’ arbejder med børnesikkerhed. Børn er ikke små ud­gaver af voksne, og derfor har de andre behov for beskyttelse, når de kører i bil.
”Et barns hoved vejer meget mere i forhold til kroppen, og nakken er svag. Det er derfor, vi har en stærk tro på, at det er bedst for børne­ne at køre i bagudvendte barnestole til de er tre-fire år gamle,” siger Lotta Jakobsson, ekspert i barnesikkerhed hos Volvo Cars.

Bagudvendte barnestole er udviklet til at støtte nakken og hjælpe med at fordele kollisionskræfterne på en større del af kroppen ved en frontal kollision. Frontale kollisioner er den hyppigste kollisions­type, og den har som regel også de mest alvorlige konsekvenser.
”I en frontal kollision bliver hele kroppen på et barn, der sidder bag­ud­vendt, støttet, hvilket minimerer de relative bevægelser mellem hoved og krop,” forklarer Lotta Ja­kobsson.

I over 35 år har Volvo Cars forsket indgående i virkelige trafikuheld. Disse studier viser uden nogen form for tvivl, at det er sikrest for små børn at sidde i et bagudvendt barnesæde.

Fysisk bevis for, hvorfor børn skal køre bagudvendt

Hovedet på en nyfødt baby udgør op mod halvdelen af kroppens total­vægt, hvorimod hovedet på en voksen kun vejer ca. seks pro­cent af totalvægten. Dette tunge hoved – i kombination med ikke fuldt udviklede nakkehvirvler, muskler og ledbånd – gør babyens nak­ke til et svagt punkt.

Hvis kroppen er fremadrettet i en frontal kollision, fastholdes den af sikkerhedsselen, hvorimod hovedet bevæger sig fremad, og det be­laster nakken. Afhængig af kollisionens styrke og barnets størrelse kan en så­dan belastning forvolde skader.

”Ved en alvorlig frontal kollision i Midteuropa sad to piger fremadret­tet på bagsædet. Den femårige brækkede benet og måtte tilbringe et par uger på hospitalet. Hendes lillesøster, kun ti måneder gammel, døde af nakkeskader. Det er et klart eksempel på, at det er alt for tidligt for et ti måneder gammelt barn at sidde fremadrettet,” siger Lotta Jakobsson.

Når barnet er blevet for stor til sin bagudvendte barnestol

Bagudvendt er den mest sikre måde for børn at køre bil, til de er vok­set ud af stolen og har nået en alder på tre til fire år. Så er nak­ken blevet stærkere, og barnet kan køre fremadrettet og anvende den almindelige sikker­hedssele kombineret med en selepude. Puden be­tyder, at hofteselen går hen over bække­net, så lavt som muligt i for­hold til lårene og ikke over den mere sår­bare  mave. Skråselen pla­ce­res diagonalt hen over brystkassen. Stram sikkerhedsselen, så tæt på kroppen som muligt. Det betyder ikke noget for sikkerheden, hvis selen hviler på barnets hals, men hvis selen placeres under armen eller bag ryggen, er barnet ikke lige så godt beskyttet i tilfælde af et uheld.

Volvo Cars’ politik er, at børn skal anvende en selepude til de er 140 centimeter høje og ti år gamle. Selepuder kan fås i forskellige model­ler og størrelser, med eller uden ryglæn. Det er vigtigt at montere barnestolen i henhold til producentens anvisninger. Og vigtigst af alt er, at børn aldrig må placeres på passagersædet, hvis bilens airbag er koblet til.

Myter og sandheder om at køre bagudvendt

 Lotta Jakobsson, ekspert i barnesikkerhed hos Volvo Cars. Der findes en række myter, som kan få forældre til at fravælge den mere sikre bagudvendte barnstol til deres børn. Lotta Jakobsson hos Volvo Cars Safety Centre kom­men­terer her et par af dem:

  • Myte: Børn bryder sig ikke om at køre bagudvendt.
  • Sandhed: Små børn er som regel ligeglade med, hvad vej de vender i bilen.
  • Råd: Hvis barnestolen monteres på bagsædet, er det en god idé at placere et spejl, så barnet kan se dig. Det får barnet til at føle sig mere sikker, og du kan let holde øje med situationen.
  • Myte: Barnestolen passer ikke.
  • Sandhed: Ikke alle barnestole passer til alle biler.
  • Råd: Læs om barnestole for at se, hvilken der dækker dine behov bedst. Få også grundig instruktion i at montere stolen korrekt, før du køber den.
  • Myte: Der er ingen bagudvendte barnestole at få.
  • Sandhed: Det kan stadig være svært at finde bagudvendte bar­ne­stole på visse markeder. I de nordiske lande er det som regel intet problem, og i flere lande følger man nu den anbefaling, at små børn kører mest sikkert, når de kører med ryggen mod kør­selsretningen.

Baseret på forskning i trafikulykker

 Lotta Jakobsson, ekspert i barnesikkerhed hos Volvo Cars. En væsentlig baggrund for Volvo Cars' forskning i barnesikkerhed er infor­mationer indsamlet at fabrik­kens egen havarikommision, der blev etableret i  1970. Målet var at blive i stand til at lave grundige undersøgelser af biluheld i Sverige, hvor nyere Volvo-modeller var involveret.

Siden da har teamet undersøgt mere 2.500 trafikuheld i mindste detalje - hertil kommer information fra yderligere 36.000 uheld, som er registreret i Volvo Cars'' database.

Den indsamlede viden er løbende blevet anvendt til at udvikle nye sikkerhedssystemer. F.eks. er SIPS (Side-Impact Protection System) og WHIPS (Whiplash Protection System) systemerne udviklet på ba­sis af informationerne i denne unikke vidensbank.

”Med udgangspunkt i databaserne finder vores ingeniører relevante områder, som de udvikler løsninger til, og som de indarbejder i kom­mende Volvo-modeller,” siger Lotta Jakobsson. "Når den pågælden­de model når ud i trafikken,  hjælper forskningen i virkelighedens kollisioner fortsat med at udpege nye områder, som man skal foku­sere på til de næste generationer. Det er en løbende proces."

Volvo Cars’ statistiske database inkluderer også data på mere end 4.500 børn, som har været involveret i ulykker. Uheldene er omhygge­ligt undersøgt og afslører bl.a.:

  • Et barn fastspændt i en bagudvendt barnestol er næsten 90 procent mindre udsat for at blive kvæstet i en kollision end et barn, der ikke sidder i en barnestol og ikke er fastspændt.
  • Et barn på en selepude har omkring 75 procent lavere risko for at komme til skade i en kollision, end hvis barnet ikke sad på en bar­nepude og ikke var fastspændt.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.