For fjerde år i træk har 1.5 li­ters ben­zin­mo­toren, der er en del af Hy­­brid Synergy Dri­ve®-systemet i Toyota Prius, vundet prisen for den bedste brænd­stof­øko­nomi. Toyotas Hy­brid Syn­ergy Drive® har der­med vundet denne kategori hvert år, siden den mil­jø­ven­lige motor blev lan­ce­ret i anden gene­ration Prius i 2004. Toyota Aygo er sam­tidig blevet tildelt en titel for bed­ste 1.0 liters mo­tor.

Toyota er langt fremme i udviklingen af renere og mere miljøvenlige mo­tor­teknologier, og Hybrid Synergy Drive®-systemet er absolut førende på området. Toyota fortsætter samtidig udviklingen af al­min­delig brænd­stof­motorer som f.eks. den lette og effektive 3-cylindret 1.0 liters ben­zin­motor.

Udover at have vun­det ovenstående pris for fjerde år i træk har Prius sat en anden re­kord og vundet intet mindre end 12 priser siden 1999.

 

 

 

 

 

 

Toyota Prius
2007 Bedste brændstoføkonomi
2006 Bedste brændstoføkonomi
         Bedste 1.4 -1.8 liters motor
2005 Bedste brændstoføkonomi
         Bedste 1.4 -1.8 liters motor
2004 International Engine of the Year 2004
         Bedste nye motor
         Bedste brændstoføkonomi
         Bedste 1.4 -1.8 liters motor
2002 -
2000 Bedste miljøvenlige motor
1999 Bedste miljøvenlige motor
         Bedste 1.4 -1.8 liters motor

Siden 1997 har Toyota solgt ca. 966.000 hybridbiler på verdensplan heraf over 700.000 Toyota Prius. I Europa er salget af Prius steget markant med et spring fra 18.886 biler i 2005 til knapt 23.000 biler i 2006.

Om prisuddelingen
Priserne ”Inter­na­tio­nal Engine of the Year 2007” uddeles af et panel bestående af 62 motorjournalister fra 30 lande.

Prisuddelingerne har fundet sted siden 1999, og priserne uddeles til de bedste motorer tilgængelige på markedet. Enhver masseprodu­ceret motor installeret i en bil i produktion, der sælges i mere end ét land, kan deltage i kåringen. Der er 12 kategorier, der inddeler moto­rerne efter størrelse, brændstoføkonomi og præstation.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.