Lancering af initia­tivet ”Choose ESC!

Kom­mu­ni­ka­tions­plat­form eSafety Aware! starter euro­pæ­isk kam­pagne ”Choo­se ESC!

4.000 trafik­dræbte og 100.000 trafikskader kunne und­gås om året med ESP® i Europa.  

En ana­lyse af de sam­funds­mæssige om­kost­ninger fore­taget af uni­ver­si­tetet i Köln bekræfter de store fordele ved ESP®

Euro NCAP forlanger, at ESP® bliver standardudstyr i alle biler

Alle biler burde have det elektroniske stabilitetsprogram ESP® - eller Electronic Stability Control (ESC), som trafikeksperterne kalder det - som standardudstyr. Det var det klare budskab ved lanceringen af kampagnen ”Choose ESC!” den 8. maj 2007 på Bridgestone test­centret i Aprilia ved Rom.

EU-kommissær Viviane Reding og præsident for FIA (Fédération Inter­nationale de l’Automobile) Max Mosley var protektorer for arrange­mentet, der blev besøgt af ca. 120 repræsentanter fra industri, for­bund og medier. Formålet med ”Choose ESC!” er at øge andelen af nye biler med ESP®. Repræsentanter for kampagnen advarer mod en for langsom udbredelse af ESP®. En langsom udbredelse kunne bringe EU’s mål i fare om at halvere antallet af trafikdræbte fra 2001 til 2010 til 25.000.

Michael Schumacher er en af arrangørernes prominente støtter. I en video­med­delelse roste den tidligere Formel 1 verdens­mester forde­lene ved ESP® til skyer­ne. ”Man ved aldrig, hvornår der sker et uheld. Tag derfor ingen chancer med dit eget eller din families liv. Choose ESP®!” lød den klare besked fra en af verdens bedste bilister.

Dette aktive køresikkerhedssystem, der blev udviklet og lanceret af Bosch i 1995, beskrives af eksperter som den mest betydningsfulde forbedring af køresikkerheden siden indførelsen af sikkerhedsselen. For at citere Herbert Hemming fra ledelsen i Bosch Chassis Systems Control (bremse­reguleringssystemer): ”Vi er stolte af, at ESP® kan levere et så værdifuldt bidrag til trafiksikkerheden – både i Europa og på verdensplan. Men det kan kun ske, hvis systemet installeres i så mange biler som muligt. Derfor har ESP®-kommunikation i mange år været en af vores marketingopgaver.”

Mange internationale undersøgelser viser, at mindst 40 % af alle trafik­uheld med dødelig udgang skyldes udskridning. Ifølge disse under­søgelser kan ESP® nedsætte risikoen for udskridning op til 80 %. En ny undersøgelse af de samfundsmæssige omkost­ninger ved trafik­ulykker fra universitetet i Köln, der blev præsenteret ved arran­gementet, konklu­derer, at hvis ESP® blev almindeligt udbredt, ville det kunne redde 4.000 trafikdræbte, og 100.000 trafikskader ville kunne undgås alene i Europa. Undersøgelsen bekræfter desuden, at omkostningerne ved en universal indførelse af ESP®, ville være væ­sentligt lavere end det nuvæ­rende omkostningsniveau som følge af uheld, der kunne være undgået med ESP®. På nuværende tidspunkt er det kun 42 % af alle nye biler, der har ESP®. Især i kompakte biler og mellemstore modeller i nogle lande er ESP® stadig ikke standard­udstyr.

En detaljeret un­der­sø­gelse foretaget af bil­sikkerhedseksperter fra European New Car Assessment Pro­gramme (Euro NCAP) informerer om de bilprodu­cen­ter, der tilbyder ESP® som en valgmulighed og i hvilke modeller. De er overbevist om for­delene ved ESP® og opfor­drer bilproducen­terne til at installere ESP® i alle deres biler som standardudstyr. Som en repræ­sentant påpegede, ville det være utænkeligt, hvis sik­kerheds­seler kun kunne fås mod ekstrabetaling eller kun i de dyre biler.

Bortset fra sikkerhedssystemets tilgængelighed er viden om fordele­ne ved det en anden vigtige forudsætning for en udbredelse, der er så stor som mulig. Men Eurobarometer-undersøgelsen, der er fore­taget af EU-kommissionen, viser, at bilisterne ikke eller kun i ringe grad er informeret om ESP®, og at bilisterne slet ikke overvejer at købe systemet. Når de først får forklaret systemets fordele, ville 80 % vælge systemet i deres næste bil, sagde EU-kommissær Viviane Reding ved arrangementet.

Max Mosley, præsident for FIA (Fédération Internationale de l’Auto­mobile) efterlyste større politisk opbakning. Selvom ESP® blev op­fundet i Europa, og de europæiske bilproducenter var de første, der installerede systemet, vil andelen af biler med ESP® stige kraftigere i USA over de næste år takket være lovgivningen.