Adm. direktør Michael Stenbjerg, Fleggaard Leasing, glæder sig til dette års Fleggaard Leasing Days: alle udstillingens biler forefindes i to eksemplarer – ét, der udstilles, og ét, der må prøvekøres. Når Fleg­gaard Lea­sing første weekend i sep­tember slår dørene op for Fleg­gaard Lea­sing Days 2007, er der lagt op til en event, der sprænger alle ram­mer, både hvad angår stør­relse, antallet af udstil­lede biler og spæn­dende begi­ven­heder under arran­ge­mentet. Og som noget helt nyt udstilles også sejl- og motor­både, campingvogne og motorcykler.

2006 var året, hvor leasing for alvor brød igennem i Danmark og danskere i stort tal begyndte at interessere sig for leasing. Det blev ikke mindst tydeligt, da Fleggaard Leasing Days 2006 i Kolding tiltrak 10.000 besø­gende. Dette – og et støt stigende antal leasing-kunder – har  Fleggaard Leasing taget konsekvensen af i sin planlægning for Fleggaard Leasing Days 2007. Denne 4. biludstilling i rækken af Fleg­gaard Leasing Days bliver en endnu større event end de fore­gå­ende. 

Skuepladsen er forlagt til Odense Congress Center, hvor små 10.000 kvadratmeter under tag samt et betydelig t udendørsareal udgør udstil­lingsområdet. Mens stedet er forlagt til større rammer, holder Fleggaard Leasing Days fast i tidspunktet. Det er og bliver første weekend i sep­tem­ber, hvor Fleggaard Leasing slår dørene op for hele to dage, der kom­mer til at ”ose” af drømmebil, smart og lækkert udstyr til bilen, et udvidet leasingprogram og masser spændende oplevelser for hele fami­lien. 

- Allerede nu tegner der sig gode udsigter for årets udstilling, for­tæl­ler Brian Uhlmann, teknisk chef i Fleggaard Leasing, der ikke mindst kan glæde sig over, at der er rift om udstillingsstandene blandt for­handlere af ekstraudstyr.
- Det bliver den største totalevent i Fleggaard Leasings og Fleggaard Koncernens historie, tilføjer han. 

Alt bliver større
Adm. direktør Michael Stenbjerg, Fleggaard Leasing, glæder sig til dette års Fleggaard Leasing Days: alle udstillingens biler forefindes i to eksemplarer – ét, der udstilles, og ét, der må prøvekøres. - Alt bliver meget stør­re i år, men vores grund­koncept er natur­ligvis det samme: Vi nø­jes ikke med at udstille bilerne – publikum skal og­så have lov til at prøvekøre dem. I år satser vi på at nå op på hele 350 biler, og sam­tidig præsenterer vi helt nye premierebiler, der end­nu ikke er set på det danske marked, fortæller Brian Uhl­mann.

- Men udstillede biler og prøvekørsler bliver kun en del af Fleggaard Leasing Days 2007, for i år sætter vi alle sejl til og slår alle rekorder med nye produkter, udstillinger og ideer. Odense Congress Center giver os unikke muligheder både inden- og udendørs – og dem vil vi udnytte til fulde! 

Planlægningen af den store biludstilling, som Fleggaard Leasing for­venter kan tiltrække op mod 20.000 besøgende, er nu så vidt frem­skreden, at Fleggaard Leasing allerede nu kan løfte sløret for nogle af de mange elementer, der tilsammen kommer til at udgøre Dan­marks største aktive biludstilling.
- Og der bliver nok at se på og opleve til Fleggaard Leasing Days 2007, lover Brian Uhlmann. 

Underholdning for hele familien
Fleggaard Leasing Days 2007 er for hele familien, og allerede nu står det fast, at Fleggaard Leasing Days 2007 vil byde på legeland med alt, hvad hjertet begærer af hoppeborge, balloner, computerspil og underholdning samt en trafikskole, hvor børnene kan tage deres første kørekort.
Legelandet vil være bemandet af dygtigt personale, der passer godt på poderne, imens mor og far kan gå på opdagelse i udstillingen eller prøvekøre den nye bil.

For de voksne er der mulighed for at opleve et spændende og under­holdende show, hvor de nye premierebiler præsenteres. Premierebi­lerne vil blive gennemgået af livsstilseksperten Henrik Byager, som bl.a. er kendt fra tv-programmet ”Den 6. sans”. Publi­kum vil ikke kun­ne undgå at trække på smilebåndet, når Henrik Byager med sin præ­cise karakteristik rammer familien Danmark og deres bilpræfe­rencer i solar plexus.

Henrik Byager får selskab af den anerkendte bilekspert Mikkel Thoms­ager, der er redaktør for Bilmagasinet og bl.a. tester biler i Go’ morgen Dan­mark. Mikkel Thomsager vil også gennemgå de nye biler og give en faglig og kritisk vurdering af dem.

Fleggaard Leasing Days - nu med campingvogne, både og motor­cykler
Fleggaard Leasing udvider i år sit leasingkoncept til også at omfatte det dyre og spændende udstyr til fritiden.
Derfor vil den ene hal i Odense Congress Center udelukkende være helliget sejl- og motorbåde, MC’er og campingvogne, så publikum på egen hånd kan udforske de gode muligheder for at leve fritids­drømmene ud.

… og med særtog
I år gør det sønderjyske leasingselskab det endnu lettere for famili­er, der bor langt væk, at komme til biludstillingen Fleggaard Leasing Days.
På begge leasingdage kører særtoget ”Fleggaard leasing Expressen” på strækningen Århus-Odense og København-Odense, så der skulle være mulighed for at lade bilen stå og lade sig transportere til bilud­stillingen med de mange oplevelser.


Fakta  
om Fleggaard Leasing Days
Første Fleggaard Leasing Days blev afholdt i 2004, hvor Fleggaard Leasing Days over to dage præsenterede 48 biler i Harrislee.
2005 flyttede udstillingen til Kolding, hvor antallet af udstillingsbiler nåede op på 138.
2006 blev Fleggaard Leasing Days med 200 biler Danmarks største open-air biludstilling med 10.000 besøgende. 

om Fleggaard Leasing og privatleasing 

Fleggaard Leasing GmbH blev grundlagt i 1998 som en direkte konsekvens af en EU-dom, der året før gjorde det muligt at lease på tværs af EU’s lande­grænser.
Dommen har gjort det fuldt lovligt for såvel privatpersoner som danske virk­somheder at lease deres biler i Tyskland. Ifølge denne dom er det leasing­selskabets forretningssted, der er afgørende for, hvilken momsregel der skal anvendes. På den måde kan danskerne drage nytte af de i Tyskland gæl­den­de momsregler. Fleggaard Leasing er danskejet og -drevet, og betjener i dag fra sin residens i Harrislee, tæt på den tysk-danske grænse, både danske virksomheder og privatpersoner.

Fleggaard Leasings aktiviteter falder inden for fire hovedområder:
Leasing af personbiler til privat personer
Leasing af personbiler til erhvervslivet
Leasing af busser