Fiat Punto stiger med 5.000 kr., hvis den skal leveres med partikelfilter.Omlæg­ningen af regi­­stre­ringsaf­gif­ten vil give et markant mer­salg af små die­sel­biler. Men da par­tikelfiltre stadig ikke er fuld­stændig afgifts­fritaget, vil omlæg­ningen ikke have den ønskede effekt på mil­jøet, vur­derer FDM.

Andelen af små die­selbiler på de danske veje vil stige som følge af den nye omlægning af registre­rings­afgiften. På trods af dette vil omlægningen ikke have den ønskede effekt på mil­jøet. Det skyldes, at de fleste biler fortsat vil blive solgt uden partikelfiltre, fordi det stadig koster en ekstra udgift på flere tusinde kroner at sætte et partikelfilter på bilen.

”Der bliver i dag givet et mindre fradrag til biler med partikelfiltre. Men det står ikke mål med den høje registreringsafgift på 180 %, som pålægges prisen på et partikelfilter, og derfor vil mange bilkø­bere fortsat fravælge partikelfiltret, når de skal købe ny bil”, siger FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Når der ikke er monteret et partikelfilter på en dieselmotor, betyder det, at der bliver sendt en unødig mængde sundhedsskadelige par­tikler ud i luften sammen med udstødningsgassen. Regeringens hensigt med omlægningen af registreringsafgiften var ellers at gavne miljøet, men hvis partikelfiltre ikke bliver helt afgiftsfritaget, vil det ikke få den ønskede effekt, vurderer FDM.

”Det er positivt, at der kommer flere diesel­biler på vejene, men hvis det skal gavne miljøet, er det nødvendigt, at disse biler bliver solgt med partikelfilter. I Sverige og Tyskland har man valgt at belønne bilister, der investerer i en dieselbil med partikelfiltre i stedet for at straffe dem på pengepungen, som man gør i Danmark”, siger Søren W. Rasmussen.

Den manglede afgiftsfritagelse på partikelfiltre betyder, at en lille dieselbil som fx Fiat Punto stiger med 5.000 kr., hvis den skal leveres med partikelfilter. Derfor anbefaler FDM, at det nuværende tilskud til partikelfiltre hæves med et tilsvarende beløb, således at bilkøbere, der tænker på miljøet, helt friholdes for ekstraudgifter.

FDM har tidligere kritiseret den nye omlægning for ikke at være ambi­tiøs nok, fordi regeringen primært favoriserer små biler og glemmer, at langt størstedelen af danskerne har behov for en mellemklassebil. Denne kritik gælder også biler med dieselmotorer. Mens de små dieselbiler bliver billigere efter afgiftsomlægningen, vil en mellemstor bil med dieselmotor stadig være væsentligt dyrere end den tilsva­rende bil i benzinudgave. Derfor vil mange familier, som har behov for en mellemstor bil, fortsat ikke have råd til at vælge den langt mere miljøvenlige dieselbil.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autocoms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.