Greenpeace ønsker suverænt at ind­føre en mak­simal ha­stig­hed på de tyske motorveje.

Miljøor­ga­ni­sationen Green­­peace vil som beskyttelse af klimaet helt på eget initiativ indføre en fartbe­græns­ning på 120 km/t på alle ty­ske mo­torveje.

Og derfor vil Green­peace-aktivister i den kommende weekend op­stil­le alterna­tive skilte med fartbe­græns­ning på 120 km på en stræ­kning, som ellers normalt har fri hastighed. Meldingen kom forleden fra organisa­tionens kontor i Hamburg.

Dermed er der lagt op til en konfrontation med trakfikminister Wolf­gang Tiefensse fra SPD, som hidtil har afvist regler for maksimal ha­stighed på de tyske motorveje.

Fornyligt - den 18. april i år - genneførte aktivister for første gang en 120 km-aktion på motorvejsstrækningen A5 ved Baden-Baden.

Her hjemme drøfter de danske politikere fortsat, om vi skal øge ha­stig­he­den på visse motorvejs­strækninger fra 110 til 130 km/t.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.