Oriente­ring:

Her ses Toms DTM-Audi fra 2006tTom Kri­­sten­sen blev på første run­de af da­gens DTM-løb på Hocken­heim invol­veret i en stor ulykke. Efter starten lå han og kæmpede om plad­ser­ne 5 til 7, da han blev skubbet rundt på et af banens hurtigste stræk. De første efter­føl­gende styrede uden om, men to af de bageste kørere kunne i røgudvik­lin­gen ikke se og kørte med fuld fart direkte ind i siden på Tom Kri­sten­sens Audi A4.
   Løbet blev øjeblikkeligt stoppet, hvorpå Tom Kristensen blev hjulpet ud af sit vrag og undersøgt af banens lægestab.
   Løbet er nu genoptaget, og Audis motosportschef Dr. Ullrich siger midt i ulykken:
   ”Både Tom og vores nye kører Alexandre Prémat er blevet set efter af læger og ført videre til hospitalet i Mannheim for videre undersøgelser. Jeg har talt med dem begge, men kan ikke sige mere om deres tilstand.”

Jeg forsøger at orientere alle senere, men skulle det blive umuligt at kom­me til en internetforbindelse, kontakter jeg Ritzau.