Den amerikanske Viceambassadør Sandy Kaiser, Vice chairman General Motors næstformand Bob Lutz og administrerende direktør Peter Hansen.Åbningen af Cadillac Ex­pe­rience Center Co­pen­hagen blev en kæmpe succes.

Solen tit­te­de frem på en af årets første rig­tige forårsdage. Det ene­­ste sorte på denne solbe­skin­nede dag var de profes­sio­nelle sik­ker­heds­folk, der svær­mede rundt i deres kulsorte jak­ke­sæt med den obliga­toriske øresnegl og en attitude, der vidnede om, at noget stort og vigtigt var under opsejling. Spændingen sitrede i luften, og det var da også alt andet end en almin­delig dag i Saab & Cadillac Center i Gladsaxe søndag den 11. marts.

Det store Saab showroom var blevet tømt for biler, værkstedet om­dannet til et fantastisk Cadillac showroom, alle naboernes parke­ringspladser interveneret, parkeringsvagter stod klar, 30 garde­robe­piger og 7 perso­ners busser var kørt i stilling til transport af gæster­ne frem og tilbage fra de parkeringspladser, der lå længst væk.

Klokken 14.00 blev dørene officielt åbnet til et brag af et arran­ge­ment, hvor ikke mindre end 1.500 inviterede kom til den eksklusive åbning af Danmarks første Cadillac Experience Center.

Sikkerhedsopbudet var ikke så massivt på grund af bilerne men en naturlig følge af, at den amerikanske industrimagnat og næstfor­mand for General Motors, Bob Lutz, og den amerikanske Viceam­bas­sadør, Sandy Kaiser, begge havde valgt at kaste glans over arran­gement.

Hvordan får man så prominente personer til at komme til sådan et arrangement i Danmark?
”Man ringer og spørger, om de har lyst” smiler Peter Hansen, admini­strerende direktør for Andersen & Martini A/S, Importør af Cadillac & Corvette i Danmark, som blandt meget andet også ejer Saab & Ca­dil­lac Experience Center Copenhagen på Gladsaxevej 340 i Søborg.

”Vi har lavet nogle rigtig gode og konsistente resultater inden for GM-organisationen de seneste fem år. Faktisk så markante resulta­ter, at vi har haft besøg af ledelsen fra det meste af Europa, der ville se, hvordan resultaterne er skabt og, om de kan kopieres til andre markeder. Derfor stiller de også op, når noget vigtigt som ved åbnin­gen af et hus som dette. Den amerikanske viceambassadør kender jeg gennem mit medlem­skab af American Chamber Of Commerce.”

Men, at der dukker over 1.500 mennesker op til sådan et arrange­ment er vel mere, end de fleste havde drømt om – eller? ”Så absolut – vi havde regnet med 2-300 mennesker, men som dagene gik og tilmeldingerne tikkede ind, blev vi meget positivt overraskede over den kæmpe inter­esse, der var for at deltage. Det er resultatet af meget hårdt arbejde kombineret med et fantastisk godt samarbejde med forskellige samar­bejds­partnere omkring emnegenereringen.

Vi gjorde meget ud af, at invitationerne kun blev sendt til folk, for hvem det ville være relevant at deltage. Sidst, men ikke mindst, dyg­tig og eksklusiv markedsføring med indhold af både drømmebiler og drømme­rejser.” siger Peter Hansen med slet skjult stolthed. ”Vi har gennem længere tid arbejdet intenst på at få stablet et meget stort og flot arran­ge­ment på benene og set i bakspejlet, har det været det hele værd. Vi kan naturligvis ikke måle konkrete resultater end­nu, men der er ingen tvivl om, at Cadillac er placeret på landkortet og ikke mindst på indkøbs­listen hos rigtig mange mennesker. Og vigtigst af alt havde alle, der kom, en rigtig fin dag. Faktisk har en af deltagerne lige skrevet følgende til mig: Vi er imponerede over den præcision og den gennem­tænkte måde denne dag var arrangeret på. Lige fra indbydelsen, over de kvikke parkerings­vagter - hele gen­nem­førelsen i denne nye flotte bygning - og til finalen: en lang række vogne der uden beregning kunne trans­portere gæsterne til den valg­te parkeringsplads. Det er jo skønt, når alle involverede har lagt så mange kræfter i at kreere en event af den kaliber.”

”Cadillac har produceret biler i mere end 100 år. Den nye Cadillac-serie viser de basale ingredienser, der har gjort mærket til en succes i så lang tid. Det er biler, der ikke bare flytter grænser, de ophæver dem. Med markante linier og styling, der får alles hoveder til at ven­de sig, tilbyder Cadillac en grænseoverskridende køreoplevelse via en excellent kombi­nation af køreegenskaber, stil og power. Raf­fine­ret præcisions­tilvirket interiør med sublimt luksusniveau, komfort og støjisolering er alt sammen karakteristika, kunderne også vil kunne genfinde i Cadillac Experience Center Copenhagen. Nu har dansker­ne endelig mulighed for at opleve alt dette på ét sted, og alle er velkomne”, slutter Peter Hansen.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.