Toyota PriusHybrid-modeller er mest kendt for deres økono­miske kørsel, men de kan ligesom elek­triske biler køre helt lydløst på batte­rier. Og det har en in­ter­esse­gruppe for blin­de bemærket, og er derfor bekym­rede for potentielle fod­gæn­gerulykker, som hybrid-modeller som f.eks. Prius fra Toyota kan påføre blinde fodgængere.

Det er Wall Street Journal, der rapporterer at hybrid-modeller "me­re stille end en støvsuger" er blevet mål for National Federa­tion of the Blind (NFB), der ganske enkelt ønsker at automobilfabrikanterne ud­styrer hybrid-modellerne med en markant lyd, så blinde advares i tide.

Med den voksende popularitet med hybrid-modeller kan den mang­lende lyd under visse omstændigheder skabe unødige problemer og farlige situationer. I USA er der i dag registreret omkring 400.000 hybridbiler, men udviklingen går naturligvis i retning af flere af slag­sen.

NFB har foreslået flere løsninger på problemet herunder sensorer, der advarer blinde fodgængere, når en hybrid-model er i nærheden. Alternativ kan hybrid-modellen give lyd fra sig, når forhjulene drejes.

I USA blev 4.881 fodgængere i 2005 slået ihjel iflg. National Highway Traffic Safety Administration - en stigning i forhold til år 2000 på 2 %.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.