Velkommen til

Autohuset Hørsholm

 

 

 

www.autohuset-hoersholm.dk 

 


Det er vor vision at være kendte, som et troværdigt autohus, der hjælper vore kunder til at få det optimale udbytte af deres bil. Moti­verede og engagerede medarbejdere er det stærkeste red­skab på vej mod dette. Vi ønsker at påtage os ansvaret som pro­fessio­nelle overfor vore kunder og leve op til det ansvar, som føl­ger med. Vore kunder forventer at vi er professionelle og agerer herefter.

Autohuset Hørsholm A/S startede som autoriseret VW og Audifor­handler den 1.oktober 1992. Vi byggede en ny forretning, som lever op til de krav fabrikkerne stiller. Vi beskæftiger i dag 36 an-satte.

Vi er både D.A.F. og ISO 9002 certificerede. Hermed lever vi fuldt ud op til fabrikkens ønsker og krav. Det er med til at "holde os i ørerne", uddanne personalet og løbende tilpasse forretningen til fremtidens teknikker.