Artikel fra www.autoteket.dk

Biludstillinger 2010

AF autoteket.dk 

Det har al­tid været spæn­den­de at be­sø­ge en bil­ud­stilling - ikke mindst de store inter­na­tionale af slagsen og på nært hold iagt­tage de mange nye og ofte spæn­dende mo­deller. I disse tider er det ek­stra spæn­­dende at gå på bilud­stilling, hvor bilfabrikkerne kon­kurrerer om at le­vere sikre og mil­jørig­tige mo­deller, der kan samtidigt kan køre langt på literen.

Gamler mærker forsvinder (SAAB) og nye kommer til (Great Wall), og det er altid spændende at følge hvordan et nyt mærke klarer de mange krav - både fra myndigheder og ikek mindst fra forbrugerne selv.

 

5. januar
New Delhi, 10th Auto Expo (2010)

 

Tidligere biludstillinger (2009)

Trods den globale f­inans­krise med reces­sion mange steder, af­holdes der naturligvis de tra­ditionelle bil­shows worldwide med præsen­tation af auto­mobilfa­bri­kanternes nye modeller, og mon ikke at krisen sæt­ter sine spor med præsen­tation af mange små og driftsøko­nomi­ske mo­deller.

11. ja­nuar:
Detroit, North American International Auto Show (2009)


23/12-2009 08:00


© Copyright www.autoteket.dk