På trods af mange fælles ret­nings­linier inden­for det euro­pæiske fælles­skab findes der ingen ens regler for brug af vinter­dæk i Europa.

Det kan gøre det svært at vide, om det er lov­plig­tigt at køre med vinter­dæk, og hvor­dan det lige er med reg­lerne om­kring pigdæk og sne­kæder.

Rådet for Større Dæk­sikker­hed har udar­bejdet en over­sigt over reg­lerne i Europa, som vil gøre det let­tere for bil­isten, at finde ud af reg­lerne i netop det land som rejsen går til, og de lande turen går gennem.

Fra Rådet for Større Dæksikkerhed udtaler konsulent Arne Hansen: "Selvom der ikke i alle lande er lovkrav om brug af vinterdæk, er det vores anbefaling, at man altid anvender vinterdæk, når temperaturen er under 7 grader. Selvom der ikke er sne og is, vil vinterdæk under denne temperatur have et bedre vejgreb end sommerdæk pga. vinterdækkets særlige gummiblanding."

Lovgivningen foreskriver, at minimums mønsterdybden på dæk er 1,6 mm for person- og varebiler. Ifølge konsulent Arne Hansen er dette dog langt fra forsvarligt. "Den danske vinter er normalt mere våd end den er sneklædt. Det betyder at dækkene skal være i stand til at aflede store vandmængder. Ved 3 mm vand på vejbanen og en hastighed på 75 km/t vil 1,6 mm mønster kun give 16 % vejkontakt, hvorimod et nyt dæk med 8 mm mønster giver hele 74 % vejkontakt. Det er derfor Rådet for Større Dæksikkerheds anbefaling, at man ikke kører med dæk med en mønsterdybde under 3-4 mm om vinteren" siger Arne Hansen.

Listen med europæiske dækregler findes på www.daeksikkerhed.dk.