De store projektører er tændt og lyset rettet ind mod den nye Audi kon­cept for­ret­ning i Fre­deri­cia, som står foran sin Grand Ope­ning.

I week­enden 24. - 25. oktober 2009 bliver end­nu en milepæl i den danske Audi historie sat. Det er weekenden, hvor det helt nye Audi hus i Fre­de­­ricia indvies, og Audi Fredericia flytter ind.

Som led i Audis strategi er Audi Fredericia det første af flere kom­men­de nye Audi huse i Danmark, som er opført efter det nye inter­natio­nale ter­minal-koncept, hvor visionær arkitektur kombineres med ge­nerne fra motorsporten.

Det nye Audi hus i Fredericia har plads til 30 nye biler i showroomet, samt over 40 brugte biler udstillet indendørs. Værkstedet er det mest moderne i Danmark, forsynet med den nyeste teknologi og alle­rede klar til at tage imod de første kunder.

I de kommende år følger flere nye Audi koncept forretninger i Dan­mark, og disse huse skal være med til at sikre mærkets fremtidige vækst.

Audi Fredericia på landkortet med alternativ energi
I dagene op til Grand Opening af Audi Fredericia sættes der for alvor fokus på bygningen og forretningens centrale placering ved det sto­re motorvejskryds i Danmark C.

Bygningen er lyst kraftigt op, og adressen Kongens Kvarter 32 i Fre­de­ricia er yderligere sat i fokus med en kraftig lyssøjle, som i aften- og natteti­merne peger ud over Audi Fredericia. Markeringen kan ses mange kilo­meter væk og er tændt indtil Grand Opening 24. - 25. ok­to­ber 2009.

Energien til denne markering er leveret som "Grøn el" fra el-selska­bet Trefor. "Vi har valgt denne løsning til vores forretning i Fredericia, da vi sælger produkter med lavt CO2 udledning, og vi fandt det kor­rekt også fremover at fokusere på bæredygtig energi, sådan at hele huset bliver drevet af "Grøn el," udtaler Claus Bjerring Christiansen, direktør for Audi Fredericia.

Ønsker man at besøge Audi Fredericia, er tilkørslen enkel. Kommer man sydfra ad motorvej E45 vælges afkørsel 61. Kommer man enten fra nordlig eller østlig retning på motorvejen vælges i begge tilfælde afkørsel 60.