Wroom - wroom.... - hvordan skal en Volvo-motor lyde?

Og hvordan skal den lyde for at im­ponere? Akustisk design får større og større be­tyd­ning i bilver­de­nen. Med et helt nyt labora­torium kan Volvo's eks­perter skabe endnu bedre mo­torlyd. Målet er, at Volvo-biler skal have en unik, skandi­navisk lyd.

Det nye akustiske laboratorium ligger i hjertet af Volvo Cars' pro­duk­ti­onsanlæg i Göteborg. For at skabe optimale forhold til test af mo­torlyd har selve testkammeret lydabsorberende materiale formet som frem­spring indbygget i vægge og loft. Der trænger ingen bag­grundslyde ind i rummet, og der opstår ingen statiske lydbølger, der kan forstyrre afprøvningerne. Gulvet i det akustiske laboratorium er hårdt og en meget realistisk efter­ligning af den overflade, biler kører på. Det giver samme lydeffekt, som når man kører på asfalt. 

"I vores nye testkammer kan vi teste firehjulstrukne biler i et helt an­derledes miljø, end vi kunne tidligere," forklarer Eva Lahti, ingeniør med speciale i akustik hos Volvo Cars.

Det nye testkammer er en del af Volvo Cars' NVH afdeling, der be­skæf­­tiger sig med lyd og vibrationer. Der arbejder over 60 personer i afde­lingen med speciale i at skabe det perfekte lydmønster til Volvo's biler.

"Essensen af vores arbejde er, at de personer, der kører i vores bi­ler, skal synes godt om lyden. Det  forventer kunder, som køber en bil i premiumklassen," fastslår Johan Stenson, chef for NVH centret.

Tre slags lyde
Groft sagt kan man tale om tre slags lyde:

  1. Lyde, der irriterer – f.eks. knirke- og raslelyde samt vej- og vindstøj
  2. Lyde, der informerer – f.eks. motorstøj og klikket fra forskellige kontakter
  3. Lyde, der imponerer – f.eks. motorlyd og lyden af en dør, der lukkes

Det gælder om at eli­minere lyde fra den første kategori, så man bed­re kan høre de an­dre. Nu om stunder har akustisk design udvik­let sig til at være noget af en videnskab blandt producenterne af biler i top­klassen. Når det er sagt, er det en relativt ny viden­skab.

"Der er ingen lang tra­dition for akustisk design, men der bliver stadig mere fokus på området. Vores udfordring er at give kunderne en rig­tig "Volvo-lyd", fortæller Johan Stenson. Målet er at skabe en typisk skandi­navisk lydkomfort og en akustisk palette, der matcher mær­kets kerne­værdier – sikkerhed, kvalitet, miljø og design.

Eva Lahti forklarer, hvad der menes med skandinavisk lydkomfort:
"Her i Sverige og andre steder i Skandinavien har vi store, stille om­råder. Det akustiske miljø er åbent og frit, ikke intenst, og det er så­dan, vores kunder forventer, at en Volvo skal lyde".

Når de arbejder med motorstøj, har medarbejderne i det nye labo­ratorium fokus på to slags lyde: Lyde, der informerer, og lyde, der imponerer.

Eksperternes mål for den informerende motorlyd er at opnå optimal balance – bilens køreegenskaber, vejstøj, ratfornemmelse og motor­lyd skal danne et sammenhængende mønster. "Hvis jeg kører med jævn hastighed, skal motoren have en behagelig, afslappet lyd. Men hvis jeg accelererer fra lav hastighed med fuld speeder, skal motoren lyde anderledes. Den skal bekræfte mig i det, jeg gør, så jeg bevarer min ubevidste forbindelse med bilen," forklarer Eva Lahti. 

Johan Stenson har en fornemmelse af, at det at udvikle en impone­rende motorlyd, godt kan gå hen og blive et vigtigt konkurrence­mo­ment i kampen om kunderne.

"Den mest imponerende motorlyd har vi hidtil opnået i vores top­klasse produkter. Den første bil, vi arbejdede med, var XC90 med V8-motor. Vi ville skabe en sofistikeret V8 lyd med et typisk europæisk islæt," forklarer Johan Stenson. Og faktisk er det V8-motorlyden, der er Eva Lahti's favorit. Hun var med i en test, hvor bilen først blev kørt meget forsigtigt. Motoren hviskede diskret, lød lidt som en spindende kat. "Så skiftede vi testkører. Den nye kører trådte omgående spee­deren i bund. Wow! Hvor blev jeg overrasket – motoren viste en helt anden side af sin personlighed afhængig af, hvordan man kørte den. Fantastisk!"

Johan Stenson har sin egen favorit. Han kan godt lide lyden af Vol­vo's femcylindrede motorer, sådan som de lød i den allerførste Volvo 850. "Det var en herlig, dyb gurglelyd – ligesom rock and roll, når det er bedst!" siger han.

Lydløs går ikke
I den nærmeste fremtid står de akustiske eksperter i NVH centret over for spændende udfordringer. I 2012 begynder Volvo at sælge plug-in hybridbiler med en kombination af el- og/eller dieseldrift. Når en sådan bil kører på elektricitet, kører den næsten lydløst. Det bety­der, at andre, mere generende lyde bliver lette at høre, og så bliver akustisk design for alvor vigtigt. Fra et trafiksikkerheds­syns­punkt bliver andre ting lige så vigtige – man skal kunne høre en bil, der nærmer sig. Der vil formentlig bliver indført lovkrav i de fleste lande, og faktisk har nogle stater i USA allerede vedtaget sådanne love. I Europa foregår for øjeblikket diskus­sioner om, præcis hvor støjsvag en bil må være.

"Så hvordan skal vores plug-in hybrid lyde? Til nu har vi ingen erfa­ringer at læne os op af. Vi er nødt til at begynde at studere området meget snart," siger Johan Stenson.

Fakta om det nye, semi-akustiske laboratorium i Volvo's NVH center

  • Laboratoriet var fuldt funktionsdygtigt i første halvår 2009.
  • Bygnin­gen er isoleret mod vibrationer for at undgå al forstyrrelse udefra.
  • Den treetages bygning har tre vibrationszoner.
  • Testkammeret er støbt i beton. Det måler 22x15,9x6,75 meter.
  • Det lydisolerende materiale, som dækker vægge og loft, måler 1,5 meter fra betonunderlaget til spidsen.
  • Måleudstyret kan bruges til både firehjuls- og tohjulsdrevne biler.
  • Den maksimale ydelse er 300 kW fra 90 til 250 km i timen til test af de høje ydelser.
annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.