Interessen for elbiler er enorm og spørgsmålene mange. På den nyop­rettede hjemmeside www.renault-ze.com giver Renault mulighed for at få svar på de mange spørgsmål.Renault er i fuld gang med udvik­lingen af elbiler og spørgs­må­lene fra forbru­gerne er mange. Svarene fin­des nu på et spe­cielt inter­net site, som for­tæller om Renaults strategi og løfter slø­ret for de kom­mende elbilers- præ­stationer.

Renault vil være ver­dens fø­rende pro­ducent af elbiler. Og på den kom­­mende bilud­stilling i Frankfurt i midten af september viser Re­nault fire nye elkøretøjer, der alle vil være til salg om senest 2½ år.

Inden vi løfter sløret for de kommende elbiler, vil det på hjemme­siden

 

www.renault-ze.com

 

være muligt at finde svar på de mange spørgsmål, der relaterer sig til elbiler. Hvad de kommer til at koste, hvor langt de kan køre på en oplad­ning, og hvor store motorer bilerne kommer med, samt meget meget mere.

De kommende elbiler fra Renault er ikke konceptbiler, men biler med samme præstationer, sikkerhed og design som dem vi allerede kender fra Renault.Interessen for elbi­ler er enorm og Renaults strategi er at blive den første og den fø­rende bilproducent, der mas­se­producerer og sæl­ger elbiler. Dan­mark bliver det første land i Europa, hvor elbilerne kom­mer til salg, og det vil ske gennem vort eksi­sterende Renault-for­hand­ler netværk.

Det sker i løbet af 2011, og her vil det være muligt at købe både va­re-og person­vogne. Varevognen vil være en Renault Kangoo EV, mens per­son­bilerne vil være Renault Mégane Sedan, og en helt ny­udviklet bil, der ude­luk­kende kan køre på el. Hvad den kom­mer til at hedde er endnu uvist, men der bliver tale om en 5-perso­ners bil med en længde på omkring fire meter.

Kernen i elbilerne er lithium-ion batterier, og Renault-Nissan har net­op meddelt, at de har vedtaget at bygge fabrikker til produktion af batte­rierne i henholdsvis Portugal og England. Hvor fabrikken i Por­tugal skal ligge er endnu ikke besluttet, mens den engelske fabrik placeres i Sun­derland, hvor Nissan allerede har bilproduktion.   

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.