Volkswagens le­gen­de gør comeback på ud­stillingen i Geneve.

Volkswagen har præ­senteret en perle­ræk­ke af inter­natio­nale ny­he­der på årets mes­se i Geneve. Som mes­sens abso­lutte højde­punkt står den gen­fødte Sci­rocco, der skønt navnet klinger be­kendt er en helt nyudviklet sportsvogn.

Ved Geneve­søens bred præsenterede Volks­wa­gen derudover Golf TDI Hybrid, et studie der kører 29,4 km pr. liter diesel. Endnu et tek­nologisk højdespring repræsen­terer Volks­wagens Passat Variant TSI EcoFuel med 150 hk. Flere verdens­pre­mierer fra Volks­wagen er den ekstremt spar­som­me­lige Sharan BlueMotion (16,6 km/l) og firhjuls­træk­keren Golf Vari­ant 4Motion. Sidst men ingenlunde mindst: for første gang på euro­pæisk grund fremviste Volkswagen den nye Pas­sat CC.

Legenden er tilba­ge: det er præcis 34 år siden, at den aller­første Sci­rocco så dagens lys på den internationale bilud­stilling i Geneve, nu præsenterer Volks­wa­gen selv samme sted vore dages Scirocco. Scirocco er, i dag såvel som dengang, mani­festationen af dén fa­sci­nerende idé at ska­be en Coupé, der kan benyttes hele året rundt og det vel og mærke til en yderst fornuftig pris. Dette er netop kernen ved den nye Sci­rocco – førsteklasses teknologi, lave omkost­ninger, dynamiske køre­egen­skaber og god komfort går op i en højere enhed samtidig med, at Scirocco har et kompromisløst sportsligt design.

Volkswagen opfyl­der med Scirocco mange bilisters drøm: drøm­men om en sportsvogn, der er økonomisk opnåelig og dermed indenfor rækkevidde. I Europa – Danmark inklusive - vil Scirocco komme på markedet allerede i sen­somme­ren. I Tyskland vil prisen starte ved 21.750 Euro, hvilket er uhørt for en sportsvogn af denne kvalitet.

Med Golf TDI Hybrid viser Volkswagen, hvilket potentiale kombinatio­nen Hightech-diesel, E-motor og DSG7 besidder. Denne verdensny­hed kører knap 30 km/l. Golf TDI Hybrid kan køre med forbrændings­motor såvel som blandingsmotor – ergo den stærke og samtidige sparsomme kombination af TDI- og E-motor. Endnu en mulighed er den helt emmissionsfrie kørsel med E-motoren. Kraftoverførslen ved forakslen sørger det nyudviklede DSG7-gear for. Ved bykørsel aktive­res en start/stop-automatik således, at turbo­diesel automatisk slår fra ved tomgang.

Med Passat Variant TSI EcoFuel, begynder en helt ny æra med biler, der kører på natur­gas. Indtil nu har det været yderst begrænset hvor imponerende de natur­gasdrevne bilers formå­en har været. Dette gør Volkswagens Passat endegyldigt op med, takket være den 150 hk stærke TSI-mo­tor. Alligevel nøjes Passat TSI EcoFuel med at forbruge 5,2 kg natur­gas pr. 100 km. Volkswagen regner med, at kunne brin­ge såvel Pas­sat som Passat Variant TSI EcoFuel på markedet ved årets udgang.

Volkswagen fortsætter også i 2008 deres BlueMotion offensiv. Ny­este medlem i den miljøvenlige familie er Sharan BlueMotion. Med et gennem­snitligt brændstofforbrug på 16,6 km/l, reducerer BlueMotion udgaven forbruget fra 14, 9 km/l hvilket svarer til reduktion på 11,4 procent, sammenlignet med den ”konventionelle” Sharan. Ligeledes er CO2-udslippet reduceret fra 177 g/km til 159 g/km. Sharan Blue­mo­tion er udstyret med en 140 hk TDI-motor. Sharan BlueMotion fås i udstyrs­varianterne Trendline og Comfortline og Volkswagen regner med, at de første udleveringer vil ske allerede denne sommer.

Endnu en nyhed fra Volkswagen er, at Golf Variant nu tilbydes med permanent firhjuls­træk. I ekstreme tilfælde kan der ske en kraftover­førsel på op til 100 procent til baghjulene. Dermed bevarer Golf TDI 4Motion også i kriti­ske situationer det bedst mulige greb. Golf TDI 4Motion er udstyret med 105 hk, har en tophastighed på 185 km/t og når de 100 km/t på 12,9 sek.. Golf Variant TDI 4Motion kører 16,6 km/l og må ved en tolv procents stigning trække en anhængervægt på hele 1500 kg – hvil­ket er 100 kg mere end den forhjulstrukne pendant.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autohuset Hørsholms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.